27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do rad gmin. Były to jednocześnie pierwsze całkowicie wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej. Wydarzenie to upamiętnia obchodzony właśnie dziś Dzień Samorządu Terytorialnego.

 

W uchwale Sejmu ustanawiającej Dzień Samorządu Terytorialnego, czytamy, iż pierwsze wybory samorządowe to „przełomowy moment tworzący struktury suwerennej III Rzeczypospolitej w oparciu o zasadę pomocniczości”.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, radnym, starostom, marszałkom oraz wszystkim pracownikom samorządu terytorialnego. To właśnie Państwo w swoich lokalnych wspólnotach tworzą podstawy demokracji społeczeństwa obywatelskiego. Życzymy satysfakcji z pełnienia publicznej służby i sukcesów w dalszej pracy.

W dniu, kiedy wspominamy pierwsze wybory samorządowe warto także pochylić się nad tym, jak wyglądają rozwiązania ustrojowe dotyczące samorządów w naszym kraju. O tym, jakie wyzwania stały przed autorami reformy sprzed 34 lat oraz o tym, jakiem kierunki zmian dziś zagwarantować mogą mieszkańcom faktyczne sprawowanie władzy publicznej piszemy na naszym blogu.