Zamówienia publiczne a rejestr umów oraz problematyka zamówień w ramach pomocy obywatelom Ukrainy

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Warszawy.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych. Podczas szkolenia omówiony zostanie także rejestr umów i PZP w związku z pomocom obywatelom Ukrainy.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia stacjonarnego przekażemy uczestnikom istotne informacje na temat związku wydatkowania środków publicznych do 130 000 zł z prowadzeniem rejestru umów od lipca 2022 r. w tym przedstawimy propozycje wewnętrznej procedury postępowania. Podczas zajęć przeanalizujemy procedury wewnętrzne jakie powinny obowiązywać w jednostce oraz przedstawimy propozycję uregulowań, które będą mogli wdrożyć w swoim miejscu pracy, co ułatwi wykonywanie nowego obowiązku w zakresie raportowania umów oraz ich zmian. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną uregulowania prawne wprowadzone ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, które mogą być stosowane do niektórych zamówień publicznych jednak należy pamiętać o pewnych ograniczeniach. Uczestnicy również i w tym zakresie otrzymają informacje jakie zasady należy stosować, aby nie narazić się na zarzuty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie propozycji wprowadzenia w jednostce rozwiązań w zakresie procedury zamówień publicznych do 130 000 oraz rejestru umów w celu ich raportowania.
• Omówienie różnych wątpliwości w zakresie raportowania wydatków do 500 zł oraz przedstawienie rozwiązań mających na celu ujednolicenie zasad postępowania w jednostce.
• Wskazania nowych wyłączeń z ustawy PZP w związku z konfliktem zbrojnym oraz działań mających na celu zagwarantowania prawidłowości dokonywania wydatków w tym zakresie w celu uniknięcia błędów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zamówienia publiczne a rejestr umów.
• Realizacja zasady jawności wydatkowania środków publicznych.
• Jakie umowy podlegają ujawnieniu w rejestrze, gdzie są jeszcze wątpliwości co do interpretacji?
• Co warto wiedzieć o formach zawarcia umowy dla celów realizacji obowiązku dotyczącego?
• Jak się przygotować do prawidłowego raportowania danych o zawartych umowach – co można zrobić już dziś?
2. Przedstawienie propozycji regulacji wewnętrznej w zakresie zamówień publicznych uwzględniającego elementy dotyczące obiegu i podpisywania umów oraz raportowania o umowach i ich zmianach.
3. Wyłączenia w stosowaniu PZP w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie – omówienie regulacji i zasad włączeń w stosowaniu ustawy PZP przy zamówieniach publicznych realizowanych w związku z obowiązywaniem „ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy”.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zajmujący się zamówieniami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej a także we wszelkich jednostkach sektora finansów publicznych (urzędy pracy, instytucje kultury, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, oświata); inne osoby przygotowujące umowy w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej oraz jednostkach im podległych bądź nadzorowanych; wszystkie osoby chcące zdobyć albo poszerzyć wiedzę na temat sposobu konstruowania umów w szczególności umów dotyczących zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związana od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych, w tym głównie w obszarze zamówień publicznych jednostek kultury, inwestycji budowlanych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Warszawa, al. Jerozolimskie 81, budynek As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
Cena 519,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 14 czerwca cena wynosi 449,00 PLN netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 czerwca 2022 r.