Zasady wydawania zaświadczeń i udostępniania danych z rejestrów ludności: RM, RZC, Rejestru PESEL, RDO, kopert dowodowych po zmianach w 2021 i 2022 r.

Program i formularz zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ewidencja ludności. Szkolenie dedykowane jest dla pracowników wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin oraz kierowników i Pracowników USC.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym zasad udostępniania danych z Rejestru Ludności, Rejestru Mieszkańców, Rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych czy kopert dowodowych po zmianach przepisów w 2021 i 2022 roku. Prowadząca w sposób szczegółowy omówi kwestie związane z trybem udostępniania danych podmiotom publicznym i innym, liczenia limitu 300, wskazania interesu prawnego, interesu praktycznego, sytuacji, kiedy udostępniamy dane w celu badawczym. Ponadto przedstawi treść wniosku oraz kwestie opłat oraz kwestie usług elektronicznych związanych z ułatwieniem dostępu do swoich danych osobom, której dane są przetwarzane m.in. w rejestrze PESEL oraz w RDO. Zajęcia poprowadzi praktyk, z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, od kilkunastu lat zajmujący się nadzorem w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad i obowiązków gmin, wynikających ze stosowania przepisów dotyczących udostępniania danych z Rejestru Ludności, Rejestru Mieszkańców, Rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych po zmianach przepisów.
 • Uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej istotnych zmian w zakresie dowodów osobistych, w tym także rozporządzeń wykonawczych do ustaw. Przedstawienie nowych regulacji prawnych, w tym po zmianie ustawy o dowodach osobistych, w kontekście udostępniania danych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków.
 • Przedstawienie praktycznych przykładów możliwych rozwiązań, podpowiedzi jak sobie poradzić z kwestiami problemowymi dotyczącymi interpretacji przepisów i wykonywania zadań, związanych z wydawaniem zaświadczeń i udostępnianiem danych z rejestrów ludności – RM, RZC, Rejestru PESEL, RDO, kopert dowodowych.
 • Weryfikacja wiedzy i praktycznych umiejętności, w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie problematyki szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem i innymi uczestnikami, wymiana doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady wydawania zaświadczeń z Rejestru PESEL i z Rejestru Mieszkańców (art. 45 ust. 2 i 2a ustawy o ewidencji ludności) oraz z Rejestru Dowodów Osobistych (art. 63 ust 1 ustawy o dowodach osobistych). Wydawanie zaświadczeń w trybie 217 k.p.a.:

 • zakres podmiotowy i przedmiotowy,
 • warunki wydania zaświadczenia,
 • odmowa wydania zaświadczenia,
 • opłaty,
 • poświadczanie formularzy dwujęzycznych,
 • dowód życia – zasady wydawania.

2. Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru PESEL, z Rejestru Dowodów Osobistych - zagadnienia ogólne:

 • tryby udostępniania danych,
 • podmioty publiczne i pozostałe podmioty,
 • treść wniosku o udostępnienie danych,
 • forma udostępnienia danych,
 • pojęcie interesu prawnego i sposoby wykazywania interesu prawnego,
 • przykłady interesu prawnego,
 • pojęcie interesu faktycznego,
 • udostępnienie danych w celach badawczych,
 • odmowa udostępnienia danych,
 • opłata za udostępnienie danych i zasady jej zwrotu.

3. Udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców i z Rejestru PESEL:

 • udostępnianie danych z RM podmiotom publicznym,
 • udostępnianie danych z RM podmiotom pozostałym,
 • decyzje teletransmisyjne,
 • liczenie limitu 300.

4. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych:

 • udostępnianie danych podmiotom publicznym,
 • udostępnianie danych podmiotom pozostałym.

5. Udostępnianie danych z kopert dowodowych:

 • okresy przechowywania kopert dowodowych,
 • tryb udostępniania dokumentów z koperty dowodowej osobie, której dotyczy,
 • opłata za udostępniania dokumentów z koperty dowodowej osobie, której dotyczy,
 • tryb udostępniania dokumentów z koperty dowodowej innym osobom/podmiotom,
 • opłata za udostępnianie dokumentów z koperty dowodowej innym osobom/podmiotom,
 • opłata za udostępniania dokumentów z koperty dowodowej osobie, której dotyczy,
 • udostępnianie dokumentów z koperty dowodowej  w celach genealogicznych.

6. Udostępnianie danych jednostkom organizacyjnym gminy – wydziałom urzędu, GOPS, szkołom itp.
7. Udostępnianie danych urzędom zagranicznym. 
8. Zmiany dotyczące wydawania zaświadczeń i udostępniania danych z RM, Rejestru PESEL i RDO, wynikające z ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r., poz. 1978), które weszły oraz wejdą w życie 2022 r.:

 • usługa elektroniczna, umożliwiająca osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL oraz w RDO pobranie informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe lub dane osobowe jej dziecka udostępniono z tych rejestrów,
 • usługa elektroniczna, umożliwiająca osobie wgląd do własnych danych i danych jej małoletniego dziecka przetwarzanych w Rejestrze PESEL,
 • usługa elektroniczna, umożliwiająca pobranie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych własnych osoby lub danych jej dziecka przetwarzanych w rejestrze PESEL,
 • usługa elektroniczna, umożliwiająca pobranie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały oraz o zameldowaniu na pobyt czasowy osobie meldującej się e-usługą transakcyjną,
 • udostępnianie danych w trybie interesu faktycznego - doprecyzowanie przepisów w zakresie uzyskiwania zgody od osób, których dane z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców mogą być udostępnione, 
 • wnioskowanie o dostęp do rejestru PESEL w trybie weryfikacji danych - przy użyciu dedykowanych usług elektronicznych.

9. Analiza przykładów wniosków o udostępnienie danych.
10. Orzecznictwo WSA i NSA.
11. Nieprawidłowości i uchybienia w zakresie udostępniania danych i wydawania zaświadczeń, porady praktyczne.
12. Dyskusja. Rozwiązanie kwestii problemowych. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od 15 lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres szkolenia@mistia.org.pl lub uzupełnić powyższy Formularz Zgłoszenia
do 1 czerwca 2022 r.