Przejście z lokalnego programu rewitalizacji na gminny program rewitalizacji – jak uniknąć pułapek

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie gminny program rewitalizacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie adresowane jest do miast/gmin które obecnie realizują Lokalne Programy Rewitalizacji i w najbliższym czasie będą musiały przyjąć Gminne Programy Rewitalizacji. Proces taki musi się zakończyć do końca 2023 roku, a więc należy planować rozpoczęcie go w pierwszym półroczu 2022 r., ponieważ trzeba brać pod uwagę, że pełna procedura przygotowania i przyjęcia GPR będzie trwała ponad rok. Szkolenie składa się z trzech bloków tematycznych dotyczących kwestii organizacyjno-prawnych i praktycznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem niniejszego szkolenia jest podniesienie wiedzy przedstawicieli miast i gmin w zakresie przejścia z LPR na Gminny Program Rewitalizacji. Porównamy LPR z GPR oraz krok po kroku omówimy procedurę przejścia procesu zmiany. Szkolenie wzbogacone będzie o konkretne przykłady, podpowiedzi i dobre praktyki.

zwiń
rozwiń
Program

BLOK 1. Lokalny program rewitalizacji (LPR) a gminny program rewitalizacji (GPR)

  • LPR a GPR: podobieństwa i różnice.
  • Co z LPR może być wykorzystane lub kontynuowane w GPR?
  • Nowe instrumenty w GPR, których nie mieliśmy w LPR.

BLOK 2. Procedura przejścia z LPR na GPR krok po kroku

  • Które etapy można ewentualnie pominąć i pod jakimi warunkami?
  • Etap diagnostyczny i jego dwa podetapy: diagnoza delimitacyjna i diagnoza pogłębiona.
  • Komitet rewitalizacji: jak i kiedy go powołać?
  • Obowiązkowe uchwały i ustawowe terminy konsultacji;
  • Terminy ewentualnego przyjęcia SSR i MPR

Blok 3. Dyskusja, pytania, omówienie przypadków indywidualnych, studia przypadków.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do miast/gmin, które obecnie realizują Lokalne Programy Rewitalizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Niezależny ekspert samorządowy, specjalista w zakresie zagadnień rozwoju lokalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego. Wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz prowadzi warsztaty z rewitalizacji obszarów miejskich w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem licznych publikacji z dziedziny strategicznego planowania rozwoju lokalnego, w tym – strategii rozwoju kultury. Zajmuje się również doradztwem strategicznym dla samorządów miast i gmin.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.mistia.org.pl do 12 listopada 2021 r.