Komisje wyborcze są organami odpowiedzialnymi za organizację i nadzór nad przeprowadzeniem wyborów. Ich głównym celem jest zapewnienie prawidłowego i uczciwego przebiegu procesu wyborczego. Komisje te są istotnym elementem systemu demokratycznego i mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia legitymacji wyborów oraz ochrony praw wyborczych obywateli. Członkowie obwodowych komisji wyborczych mają szereg uprawnień, które umożliwiają im skuteczne przeprowadzenie procesu wyborczego, między innymi są to:

  • zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów , z zachowaniem wszystkich świadczeń.
  • do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia - art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego.

Zwolnienie od pracy płatne czy bezpłatne?

Prawo do wynagrodzenia wyłączono jedynie w przypadku zwolnienia od pracy do 5 dni. W przypadku zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, osoba ta zachowuje wszystkie uprawnienia ze stosunku pracy, bez jakichkolwiek ograniczeń. W efekcie, zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, jest nieobecnością usprawiedliwioną, płatną.

Które dni będą więc wolne?

Wybory samorządowe zaplanowano na 7 kwietnia 2024 r. Jeżeli jakaś osoba ma zaplanowaną pracę w takim dniu, wówczas przysługuje jej w tym dniu wolne, bez możliwości odbioru innego dnia wolnego w zamian. Drugim dniem wolnym będzie 8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek). Jeżeli jednak liczenie głosów zakończy się już w poniedziałek, to dniem wolnym od pracy będzie również dzień następujący po dniu zakończenia liczenia głosów - 9 kwietnia 2024 r. (wtorek). Należy pamiętać, że członkowie obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w razie zamiaru skorzystania ze zwolnienia od pracy są zobowiązani, co najmniej na 3 dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy w związku z wykonywaniem zadań komisji - art. 154 § 4a Kodeksu wyborczego. Zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy przygotowywane jest w dwóch egzemplarzach i zawiera:

  • imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji,
  • wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy,
  • przyczynę i czas nieobecności w pracy,
  • pieczęć obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej,
  • podpis przewodniczącego danej komisji (a dla przewodniczącego komisji - jego zastępcy).

FRDL przygotowuje ofertę szkoleń odpowiadającą aktualnym potrzebom i wyzwaniom stojącym przed JST. W naszej ofercie szkoleń w najbliższym czasie zaplanowaliśmy szereg tych, które pomogą Państwu przejść przez zakończenia i rozpoczęcia nowej kadencji władz i rad gmin, miast i powiatów w 2024 roku:

Zapraszamy!


Polecamy również Praktyczny Poradnik dla Radnych w kadencji 2024-2029. ABC Samorządu Terytorialnego. Nowy Poradnik to kompendium wiedzy dla radnych gmin, powiatów i województw, zarówno wybranych po raz pierwszy, jak i tych z większym doświadczeniem.


Czytaj więcej o Poradniku dla Radnych…


Poznaj szkolenia zamknięte dla radnych kadencji 2024-2029….


Zapraszamy również na szkolenie VOD dla Radnych: Status Radnego. Prawa i obowiązki w kadencji 2024-2029!