Prezentujemy dziś Państwu nową wrześniową odsłonę Katalogu Szkoleń z FRDL. Nadchodzące 30 dni zapowiada się niezwykle ciekawie z kilku powodów.

Po pierwsze ważne i potrzebne tematy

Szkolenia przygotowywane dla Naszych uczestników opierają się zawsze na kilku zasadach. Dbamy o każdy szczegół, pilnujemy, by przekazywane treści nadążały za zmieniającymi się przepisami prawnymi a, jeśli to tylko możliwe, anonsowały nadchodzące zmiany. Dzięki temu uczestnicy zdobywają wiedzę o planowanych rozwiązaniach jako jedni z pierwszych. Zapewniamy opiekę koordynatorów, którzy pomagają uczestnikom w każdej sytuacji. Dzięki temu z łatwością można przyswajać nowe informacje.

We wrześniu zaplanowanych zostało blisko 100 pozycji samych tylko szkoleń online. W tej formule można zdobyć przydatną wiedzę w wielu dziedzinach. Są to między innymi bloki szkoleniowe dla specjalistów ds. funduszy unijnych, pracowników gospodarujących mieniem. To także jednodniowe webinaria dotyczące systemu informacji oświatowejWPF w jst. Analizy wyłączeń na bazie art. 243 ust.3 i 3a Ufp, zadań stojących przed koordynatorem ds. dostępności, prawa budowlanego w świetle ostatnich zmian przepisów, organizacji publicznego transportu zbiorowego, sprawozdawczość w jst i ich jednostkach organizacyjnych za III kwartał, doręczeń elektronicznych. We wrześniu odbędzie się także niezwykle ciekawe spotkanie z Panem Maciejem Orłosiem, który zaprezentuje najważniejsze elementy przygotowujące do wystąpień publicznych.

Po drugie szkolenia w trzech formułach

Od września spora nowość czeka na uczestników szkoleń w FRDL. Do dobrze już znanych spotkań stacjonarnych i webinariów dołącza formuła szkoleń hybrydowych.  To spotkania przygotowane specjalnie dla tych uczestników, którzy do tej pory nie mogli uczestniczyć w istotnym dla nich merytorycznie spotkaniu ze względu na odległość lub też inne obowiązki zawodowe w tym samym dniu, tuż przed lub zaraz po szkoleniu. Taką okazję stwarzają właśnie spotkania hybrydowe. Co prawda nie dają one możliwości spotkań i licznych ciekawych rozmów w czasie przerw, ale gwarantują utrzymanie wysokiego merytorycznie poziomu szkolenia i materiałów szkoleniowych.

Wrześniowy katalog to kilka szkoleń w takiej formule. Pierwsze z nich dotyczy skarg, wniosków i petycji w działalności rady gminy (powiatu). Kolejne poświęcono tematyce rachunkowości i sprawozdawczości ośrodków pomocy społecznej, gospodarowania mieszkaniowym zasobem jednostek samorządu terytorialnego, stosowania nowych przepisów o zamówieniach publicznychspecjalistów współpracujących z organizacjami pozarządowymi, rozliczania podatku VAT naliczonego w sektorze finansów publicznych oraz nowych obowiązków jsfp po 5 września 2021 r. w zakresie zapewnienia dostępności.

Po trzecie nowy katalog

Pierwszy po wakacjach katalog przygotowaliśmy w nowej formule. Wyeksponowane zostały w nim szkolenia w wersji hybrydowej i kursy, przygotowane z myślą o rozwoju zawodowym pracowników samorządowych. Jednocześnie przypominamy, że w niektórych miastach oferujemy dodatkową ofertę spotkań stacjonarnych, którą znajdą Państwo w zakładce SZKOLENIA, wybierając stacjonarny rodzaj szkoleń.

Nowy katalog szkoleń można pobrać TUTAJ

Zachęcamy do lektury nowego Katalogu szkoleń i do zapisywania się na interesujące państwa webinaria, czy też szkolenia hybrydowe.