Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach przygotowywania kodeksów postępowania w odniesieniu do RODO pt.: "Kodeksy postępowań - podstawy prawne i zasady tworzenia", organizowanych pod egidą Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jst. 

Warsztaty odbędą się on-line w dniu 12 maja br. w godzinach 10:00-13:00, poprowadzi je Pani Barbara Kunysz Syrytczyk. Program dostepny tutaj

Dla członków Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jst udział w warsztatach jest bezpłatny, dla kolejnej osoby z tej samej jednostki opłata wynosi 100 zł + VAT, zaś dla pozostałych 150 zł +VAT.

Osoby nienależące do Forum, a chcące wziąć udział w warsztatach powinny do dnia 11 maja br. przesłać na adres piotr.obacz@mistia.org.pl skany uzupełnionych i podpisanych dokumentów: karty zgłoszenia oraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Osoby, które nadeślą kartę zgłoszenia, otrzymają na podany w niej adres e-mail link do rejestracji na spotkanie.

Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jst zostało utworzone w 2018 roku. Jest ono odpowiedzią na wejście w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wymogło - z jednej strony - dostosowanie w organizacjach wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych, a z drugiej - nabycie kompetencji do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych w jednostkach samorządu.

Forum jest platformą współpracy i integracji osób pełniących funkcje Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzania danych w jednostkach. Stanowi wsparcie środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji oraz doskonaleniu metod działania.

Więcej informacji na temat Forum Inspektorów Ochrony Danych osobowych w jst znajdą Państwo pod adresem: https://mistia.org.pl/fora/forum-inspektorow-ochrony-danych-osobowych-jst/opis-forum-18