Do 30 listopada 2020 r. przyjmujemy zgłoszenia do V edycji Nagrody im. Jerzego Regulskiego!

Od 2016 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich przyznają Nagrodę im. Jerzego Regulskiego. Jej celem jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w kreowaniu ładu przestrzennego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, oraz inicjatyw wzmacniających samorządność terytorialną. Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach:

  • Idei – w postaci wdrażania samorządności terytorialnej, planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego, inicjatywy obywatelskiej mającej na celu rozwiązanie lokalnych problemów lub innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze.
  • Realizacji dzieła – w postaci wdrożenia koncepcji społecznej lub urbanistycznej, mającej charakter przestrzenny oraz aktywności wzmacniającej samorządność terytorialną w Polsce oraz w krajach, które ją budują.
  • Wiedzy i upowszechniania – w postaci pracy naukowej, publikacji czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z samorządnością terytorialną, urbanistyką i ładem przestrzennym.
  • Aktywności obywatelskiej – rozumianej jako inicjatywy i działania lokalnej społeczności lub osób przyczyniających się do rozwoju samorządności terytorialnej oraz podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Idea Nagrody im. Jerzego Regulskiego łączy dwie dziedziny dokonań jej Patrona: samorządność i urbanistykę. Profesor Jerzy Regulski – jeden z założycieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – był wybitnym mężem stanu. Jako inicjator i lider odbudowy samorządów lokalnych w Polsce przygotowywał reformę samorządową, a od 1990 roku, już jako pełnomocnik rządu, wprowadzał ją w życie.

Jednym z najważniejszych zadań, powierzonych gminom przez Profesora Jerzego Regulskiego i jego współpracowników w ustawie samorządowej, jest troska o ład przestrzenny polskich miast, miasteczek i osiedli. Dlatego Nagroda im. Jerzego Regulskiego przyznawana jest osobom i inicjatywom, które działają na rzecz wartości bliskich jej Patronowi – kreują ład przestrzenny oraz wzmacniają w tym zakresie polskie samorządy.

Laureatów nominuje i nagradza Kapituła powołana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich, obradująca pod przewodnictwem Jerzego Stępnia, Przewodniczącego Rady Fundatorów FRDL, oraz Tomasza Majdy, Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich, w składzie: Joanna Erbel, Adam Kowalewski, Tadeusz Markowski, Tomasz Potkański, Jacek Purchla, Joanna Regulska, Magdalena Staniszkis.

W związku z wieloma prośbami przedłużyliśmy termin zgłoszeń kandydatów do V edycji Nagrody im. Jerzego Regulskiego do 30 listopada 2020 r. Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: www.nagrodaregulskiego.frdl.pl

ZAPRASZAMY!