Wraz z Radą Europy i naszymi ukraińskimi partnerami pracujemy nad Strategią Rozwoju Aglomeracji Lwowskiej. Jednym z elementów naszych działań jest organizacja wizyty studyjnej dla przedstawicieli samorządów tworzących wspomnianą aglomerację. Wizyta składa się ze spotkań merytorycznych służących poznaniu polskich rozwiązań i polskich praktyk w zakresie zarządzania obszarami metropolitalnymi, a docelowo budowie strategii.

W pierwszym dniu wizyty (16 maja br.) delegacja z Ukrainy spotkała się z przedstawicielami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz miasta Katowice. Podczas spotkania z delegatami Przewodniczący Zarządu GZM Kazimierz Karolczak oraz Wiceprezydent Miasta Katowice Jerzy Woźniak wraz z zespołem specjalistów lokalnych objaśnili, jakie są zadania i kompetencje pierwszej powołanej na mocy ustawy metropolii w Polsce, a także jakie wiążą się z tym korzyści i problemy dla samorządów.

Aktualnie przedstawiciele ukraińskiej delegacji odwiedzają Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, aby poznać krakowski model współpracy metropolitalnej. W dalszej części dnia zaplanowano spotkanie w Urzędzie Miasta Krakowa z udziałem II Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Jerzego Muzyka i pracowników urzędu, a następnie w gminie Wielka Wieś z udziałem Wójta Gminy Krzysztofa Wołosa, którzy podzielą się własnymi przemyśleniami na temat członkostwa i kooperacji w ramach stowarzyszenia.

Wizyta jest elementem prac nad strategią, która powstaje w ramach Programu realizowanego przez Radę Europy pt. "Wzmacnianie decentralizacji i reformy administracji publicznej na Ukrainie" w ramach Centrum Doskonalenia ds. Dobrego Rządzenia (Centre of Expertise for Good Governance) Rady Europy. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest partnerem projektu.

W ramach działań pomocowych FRDL dla Ukrainy w kwietniu b.r. odbył się również cykl webinariów dla ukraińskich samorządów. Webinaria odbędą się w ramach Programu USAID „Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE), realizowanego przez Global Communities i finansowanego przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID).