Między styczniem a marcem 2024 roku, wśród Skarbniczek i Skarbników JST przeprowadziliśmy badanie sondażowe dotyczące kondycji finansowej jednostek samorządowych oraz o zmian, jakie w tym obszarze zaszły w latach 2018-2024.

Finanse samorządowe od kilku lat są ważnym tematem debaty publicznej. Chcemy, aby wśród opinii komentatorów, polityków czy ekspertów znalazł się także głos tych, którzy w swojej codziennej pracy odpowiadają za zarządzanie budżetami gmin i powiatów.

Jest to już kolejna taka ankieta. Poprzednią przeprowadziliśmy w roku 2018, dzięki czemu mogliśmy porównać wyniki i zilustrować zmiany, które zaszły w ostatnich latach. Raport FINANSE LOKALNE W CZASACH NIEPOKOJU opracowała dr hab. Agnieszka Kopańska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zapraszamy do lektury. Link do raportu.