Już 19 i 20 września w Centrum Konferencyjnym SWPS w Warszawie odbędzie się pierwszy Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej. Przez dwa dni będziemy rozmawiali między innymi o kondycji trzeciego sektora, współpracy NGO-sów z samorządem terytorialnym, demokracji lokalnej i ochronie praw obywatelskich. Organizatorem Kongresu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.


Współpraca trzeciego sektora z samorządem


Misją Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego od samego początku jest działanie na rzecz rozwoju samorządności terytorialnej. Dzięki inicjatywom takim jak Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej możemy wzmacniać współpracę między samorządami a trzecim sektorem. Chcemy, by Kongres stał się przestrzenią do wymiany doświadczeń miedzy tymi dwoma środowiskami.

Współpraca z samorządem oznacza także dla organizacji pozarządowych potrzebę kontrolowania władz lokalnych. Działania strażnicze to kolejny z dużych tematów Kongresu. Przedstawiciele największych polskich watchdogów zastanowią się nad tym, jak chronić demokrację poprzez obserwowanie prac wybranych przez obywateli samorządowców.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego budują demokrację


Bardzo istotnymi kwestiami omawianymi podczas Kongresu będą zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności i wzmacnianie oddolnych inicjatyw obywatelskich. Tym zagadnieniom poświęcony zostanie jeden z paneli, podczas którego przedstawiciele organizacji pozarządowych zastanowią się nad tym, jaką rolę pełnią NGO-sy w budowaniu demokracji lokalnej. Ważnym tematem we wszystkich dyskusjach będzie znaczenie Karty Praw Podstawowych. Porozmawiamy o tym, jakie działania mogą podejmować organizacje w oparciu o ten ważny dla podstawowych wartości Unii Europejskiej dokument.

Nad tym, jak organizacje pozarządowe mogą chronić prawa obywatelskie zastanowią się uczestnicy jednego z paneli. O głos poprosiliśmy ekspertów i praktyków - Martę Gontarską, Annę Grudzińską z Ogólnopolskiego Federacji Organizacji Pozarządowych, Roberta Hojdę z Fundacji Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, Hannę Machińską z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Zuzannę Rudzińską-Bluszcz z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Podczas pierwszego dnia o swym aktywistycznym zaangażowaniu opowie dziennikarz Piotr Jacoń. Tematem wystąpienia Marty Gumkowskiej ze Stowarzyszenia Klon/Jawor będzie efekt mrożący działania organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Uczyć się od siebie nawzajem


Chcemy, by Kongres stał się okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi. By w tym pomóc drugiego dnia Kongresu zapraszamy uczestników na sesje warsztatowe, podczas których będą mogli dowiedzieć się więcej o aktywizacji obywatelskiej młodzieży, seniorów czy mieszkańców mniejszych miejscowości. Mamy nadzieję, że cały Kongres stanie się ważnym wydarzeniem sieciującym polskie środowisko organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej to część projektu "Building Bridges - Civic Capital in Local Communities", który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programy CERV (Citizens, Equality, Rights and Values).

Rozwijamy potencjał trzeciego sektora - pierwszy Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej 19-20 września 2023 r. Centrum Konferencyjne SWPS, ul. Chodakowska 19/31

Szczegółowy program Kongresu dostępny tutaj.

Informacje o projekcie Building Bridges - Civic Capital in Local Communities na stronie www.bb.frdl.pl oraz Facebooku.

Więcej informacji i akredytacje medialne:
Krzysztof Szewczyk Tel. 534674111
Email. krzysztof.szewczyk@frdl.org.pl