Skarbnicy małopolskich JST biorą udział w IV Krajowym Kongresie Forów Skarbników, który odbywa się w dniach 10-11 maja br. w Warszawie, w Hotelu The Westin Warsaw.

Obok 350 skarbników z całej Polski w Kongresie udział biorą reprezentanci ministerstw, Krajowej Izby Obrachunkowej, regionalnych izb obrachunkowych, banków i innych instytucji finansowych oraz parlamentarzyści.

W Programie Kongresu m.in.:

  • Gdzie szukać pieniędzy dla budżetu – maksymalizacja dochodów a może nowe źródła finansowania. Małgorzata Kern, Skarbnik Miasta Chorzowa
  • Możliwości tworzenia wieloletnich prognoz finansowych przy aktualnym stanowieniu prawa w Polsce. Agnieszka Drożdżal, Ekspert FRDL, wieloletni Skarbnik
  • Egzekucja należności – dochody i wydatki Hanna Kmieciak, Ekspert FRDL, dr nauk prawnych

Cały program Kongresu jest dostępny na stronie: https://www.kongresskarbnikow.pl/program/