29 grudnia b.r. Rada Powiatu Bocheńskiego przyjęła jednogłośnie do realizacji opracowany przez ekspertów FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Bocheńskiego na lata 2021-2024 (z perspektywą do roku 2027). W dedykowanej sesji wziął udział Dawid Hoinkis - Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju, który przedstawił przebieg całego procesu i najważniejsze założenia dokumentu. Dzięki dedykowanej uchwale powiat bocheński wypełnił obowiązek określony ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a jednocześnie zyskał program, który stanowił będzie podstawę dla prowadzenia polityki ochrony środowiska w najbliższych latach, w tym w oparciu o środki zewnętrzne.

Serdecznie dziękujemy za współpracę, a pozostałe samorządy z Małopolski zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z naszej oferty doradczo-szkoleniowej oraz uczestnictwa w forach branżowych.