W ostatnich dniach FRDL MISTiA miała zaszczyt odebrać wyjątkowe podziękowania z rąk Pana Józefa Sikorskiego, Koordynatora Pomocy Humanitarnej Kolping Polska, za zaangażowanie w niesienie pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.


Te wzruszające słowa docierają prosto z Użhorodu na Ukrainie, w imieniu Dzieła Kolpinga oraz Centrum Uchodźców w Użhorodzie. To dla nas ogromnie ważne, że możemy przyczynić się do pomocy tym, którzy znaleźli się w sytuacji wojny. Dziękujemy za ten piękny gest podziękowań, który dodaje nam motywacji do dalszego działania na rzecz Ukrainy!