Zapraszamy do oglądania konferencji „Strategia Lublin 2030. Mieszkańcy i eksperci o kierunkach rozwoju miasta”, która podsumowuje jeden z ważniejszych etapów prac nad tym dokumentem, obejmujący działania eksperckich Tematycznych Grup Roboczych, których rolą było przełożenie wizji przyszłości Lublina, sformułowanych w ramach procesu partycypacyjnego przez mieszkańców, na rekomendacje dotyczące kierunków rozwoju miasta. W ramach sesji otwierającej prezentację „Strategie polskich miast w kontekście znowelizowanych przepisów prawa” wygłosi Dawid Hoinkis, Kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju FRDL MISTiA. Link do sesji plenarnej: https://youtu.be/Il8oOhzOHbs Całe wydarzenie startuje o godzinie 11:00. Skierowane jest do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji okołogospodarczych, ekspertów reprezentujących świat nauki i biznesu oraz mieszkańców, zainteresowanych różnorodnymi aspektami planowania strategicznego w miastach. Szczegóły w agendzie.

Serdecznie zapraszamy!