Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym w kraju stanem epidemii i koniecznością kontynuacji działań związanych z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2, informuję, że w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, konieczna stała się zmiana organizacji pracy FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Do odwołania, wszelkie usługi zaplanowane przez FRDL MISTiA – szkolenia otwarte, spotkania forów, spotkania doradcze, konsultingowe i inne odbywać się będą w formie on line lub zostaną przełożone na późniejszy termin, o czym na bieżąco będą Państwo informowani.

Dyrekcja i Pracownicy FRDL MISTiA pozostają do Państwa dyspozycji w ramach komunikacji telefonicznej oraz e-mailowej od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00:

Dane kontaktowe:

Biuro Koordynacji/Sekretariat:
Edyta Buras – 12 633 51 54, 12 633 98 00, mistia@mistia.org.pl

Dyrektor:
Wojciech Odzimek – 502 055 401, wojciech.odzimek@mistia.org.pl

Szkolenia:
Magdalena Stawiarska, kierownik Zespołu ds. szkoleń: 12 623 72 44, magdalena.stawiarska@mistia.org.pl

Zgłoszenia na szkolenia: 575 850 930, szkolenia@mistia.org.pl

Fora samorządowe:
Mirosława Karkowska, kierownik Zespołu ds. Forów samorządowych: – 12 634 16 70, miroslawa.karkowska@mistia.org.pl

Doradztwo, konsulting, projekty:
Dawid Hoinkis, kierownik Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju – 510 168 373, dawid.hoinkis@mistia.org.pl

Księgowość:
Katarzyna Bąk – 508 392 684, katarzyna.bak@mistia.org.pl
Joanna Zamora – 791 860 607, joanna.zamora@mistia.org.pl

Projekt:
MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny
669 326 003, mowes@mistia.org.pl