CEL:

  • doskonalenie jakości i dostępności usług publicznych oraz realizacja inwestycji przy zaangażowaniu funduszy zewnętrznych,
  • przygotowanie konkretnych wniosków aplikacyjnych.

KORZYŚCI

  • większa skuteczność w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
  • opracowanie wniosków przy minimalnym zaangażowaniu pracowników urzędu,
  • pozytywna ocena działania władz samorządowych.

ZAKRES USŁUGI:

Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w odpowiedzi na konkretny konkurs. Prace realizowane przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem i sukcesami w zakresie pisania, wdrażania i rozliczania programów i projektów, zarówno finansowanych ze środków krajowych, jak i międzynarodowych.

Kluczowe elementy realizacji:

  • wykonanie ustaleń związanych z planowaną realizacją projektu – uzgodnienia z JST,
  • wykonanie niezbędnych analiz potrzebnych do opracowania wniosku oraz załączników,
  • przygotowanie wniosku aplikacyjnego w generatorze wniosków o dofinansowanie lub w innej formie określonej regulaminem konkursu,
  • przygotowanie załączników wymaganych regulaminem konkursu,
  • wsparcie w zakresie nanoszenia zmian, poprawek i uzupełnień do wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami na każdym etapie oceny aplikacji.