Śląskie Forum Zamówień Publicznych. Umowy o roboty budowlane w prawie zamówień publicznych i zasady realizacji projektów współfinansowanych z programu Polski Ład

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie w godzinach: 1 dnia 11:00-17:00;
 2 dnia 9:30 – 14:00

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do Brenna na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych, podczas którego zostaną omówione zasady przygotowania umów na realizację robót budowlanych oraz zasady realizacji projektów w ramach środków otrzymanych z Programu Polski Ład.

Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków; interaktywnych, ciekawych, i przydatnych. Nasze szkolenia dają wiedzę i umiejętności, którą mogą Państwo wykorzystać w miejscu pracy. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat. Proponowane szkolenie zwiększy Państwa wiedzę merytoryczną i umiejętności w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i przygotowanie umów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szkolenie jest wyjątkową okazją do zdobycia i ugruntowania wiedzy w zakresie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, podzielenia się dobrymi praktykami w zakresie przygotowywanych dokumentów a szczególnie umów na realizację inwestycji i robót budowlanych.
Szkolenie w Brennej to możliwość spotkania wyjątkowych ekspertów, specjalistów i praktyków w zakresie zamówień publicznych. Bardzo serdecznie zapraszamy!

zwiń
rozwiń
Program

1 dzień:
Umowy o roboty budowlane w prawie zamówień publicznych z uwzględnieniem klauzul waloryzacyjnych:
1. Definicje.
2. Oświadczenia wstępne.
3. Przedmiot umowy.
4. Okres trwania umowy, harmonogram.
5. Obowiązki Zamawiającego.
6. Obowiązki Wykonawcy.
7. Postanowienia odnoszące się do przepisów prawa socjalnego i prawa pracy, prawa ochrony środowiska ustanowionych w przepisach unijnych i krajowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych, kierownicy działów zamówień publicznych i merytorycznych w ramach których realizowane są inwestycje, osoby odpowiedzialne za realizację postępowania w zakresie robót budowlanych szczególnie przygotowanie umów na realizację robót budowlanych, osoby odpowiedzialne za przygotowanie i realizację postępowania na inwestycje w ramach Polskiego Ładu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pierwszy dzień - doradca i wykładowca zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego, mgr inż. budownictwa, o ogromnym doświadczeniu praktycznym i prawnym z zakresu prowadzenia procesu budowlanego z zastosowaniem prawa zamówień publicznych, w szczególności w obszarze zamówień na roboty budowlane, prace projektowe, nadzory inwestorskie, zastępstwo inwestycyjne; Uprawnienia budowlane w dwóch specjalnościach; Wpis na listę trenerów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rok 1997 r.; Wpis na listę arbitrów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na 6- letnią kadencję; Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, Członek założyciel, wieloletni przewodniczący zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych najstarszej organizacji pozarządowej działającej w obszarze zamówień publicznych; od 2006 r. uczestnik wszystkich podkomisji sejmowych w zakresie zmian przepisów zamówień publicznych, Członek Rady programowej miesięczników zamówień publicznych: Doradca Zamówienia Publiczne wydawnictwo „Publicus”; Przetargi Publiczne wydawnictwo „Presscom” , od 2012 r. biegły sądowy ds. zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie; od 2016 r. i aktualnie członek Rady Zamówień Publicznych przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; współautor dwóch Komentarzy Prawa Zamówień Publicznych, autor publikacji z zakresu robót budowlanych, koncesji na roboty budowlane i usługi, partnerstwa publiczno- prywatnego; wykładowca studiów podyplomowych i trener z zakresu tematyki zamówień publicznych.

Drugi dzień - Prawnik. Wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli RIO w Lublinie). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”. Właściciel Grupy Doradczej specjalizującej się w doradztwie przy zamówieniach współfinansowanych z budżetu UE. Ceniony trener i wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych m.in. „Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych”, „Kontrola zamówień publicznych”, „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczny komentarz do zmian w ustawie”, „Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki”, „Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali stacjonarnie w Hotelu Kotarz Spa & Wellness ***, Wyzwolenia 40, 43-438 Brenna.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 840 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 1 czerwca 2022 r.