Zarządzanie zespołem

Program i karta zgłoszenia

4-5 lipca 2022 r. Szkolenie w godzinach 09:00-15:00 każdego dnia

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zarządzanie zespołem. Udział pomoże uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów, usprawni komunikację w zespole i wzmocni asertywność słuchaczy.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Zarządzanie zespołem oznacza kierowanie grupą osób, której zadaniem jest osiągnięcie wspólnego, zaplanowanego celu. Jesteś kierownikiem, naczelnikiem, dyrektorem, prezesem? Chcesz osiągać lepsze wyniki wraz ze swoim zespołem? Chcesz nauczyć się lepiej zarządzać swoimi ludźmi? Chcesz być skuteczniejszy/sza w tym co robisz? Świetnie! Chętnie Ci w tym pomożemy. W dniach 4-5 lipca organizujemy stacjonarne szkolenie w Lublinie ”Zarządzanie Zespołem”. Proponowane przez nas dwudniowe szkolenie jest odpowiedzią na potrzebę doskonalenia umiejętności sprawnego i skutecznego zarządzania zespołem. Podczas zajęć w pierwszym dniu przeanalizujemy i przedstawimy modele zarządzania zespołem, omówimy sposoby komunikacji z zespołem oraz prawidłowy sposób organizacji przepływu informacji pomiędzy pracownikami. Drugiego dnia zaś pokażemy jak budować efektywność pracy własnej i zespołu, omówimy techniki motywacyjne oraz przeanalizujemy jak reagować na sytuacje kryzysowe i jak radzić sobie z nimi.

Szkolenie za:

countdownmail.com
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest:
- podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w obszarze zarządzania zespołem,
- poprawa przepływu informacji pomiędzy wszystkimi poziomami organizacyjnymi Instytucji/Firmy,
- doskonalenie technik skutecznej komunikacji interpersonalnej,
- doskonalenie asertywnej komunikacji,
- doskonalenie technik motywacyjnych,
- doskonalenie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
- doskonalenie umiejętności delegowania,
- doskonalenie umiejętności zarządzania sobą w czasie,
- podniesienie efektywności pracy własnej oraz zespołów.
• Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:
- pozna metody i narzędzia skutecznego zarządzania zespołem,
- będzie potrafił efektywnie komunikować się z zespołem,
- będzie umiał zastosować metody poprawiające współprace w zespole,
- będzie potrafił stawiać cele przed zespołem i efektywnie respektować ich realizacje,
- będzie umiał zarządzać czasem własnym oraz zespołu,
- będzie umiał motywować członków zespołu,
- będzie potrafił skutecznie delegować i egzekwować zadania,
- będzie umiał konstruktywnie rozwiązywać konflikty.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I
1. Analiza sytuacji i kompetencji uczestnika szkolenia:

• Test kompetencji - Bill Raddin.
• Test osobowości - Florenc Littauer.
• Test autoanalizy mocnych i słabych stron - John Whitmore.
• Aktualne wyzwania na zajmowanym stanowisku.
2. Zarządzanie zespołem:
• Rodzaje stylów kierowania oraz analiza własnego stylu kierowania.
• Model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda.
• Role w zespole według Raymonda Mereditha Belbina.
• Fazy rozwoju zespołu według Bruce Tuckmana.
• Dysfunkcje pracy zespołu - sposoby ich zapobiegania według Patric Lencioni.
3. Skuteczna komunikacja interpersonalna:
• Sztuka skutecznego porozumiewania.
• Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania.
• Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości.
• Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji.
• Feedback - metodyka udzielania informacji zwrotnej pozytywnej - „UF” / negatywnej - „FUKO”.
• Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji, motywowaniu, egzekwowaniu poleceń, rozwiązywaniu konfliktów.
• Efektywność zespołu, a przepływ informacji.
4. Motywowanie , wywieranie wpływu:
• Psychologia motywacji człowieka.
• Realizacja celów organizacji, zespołu przy uwzględnieniu indywidualnych celów jednostki.
• Teoria potrzeb Abrahama Maslowa.
• Dwukierunkowa teoria motywacji Frederika Hezberga.
• Teoria Davida Mcclallanda.
DZIEŃ II
5. Efektywność osobista i zespołowa:

• Zarządzanie sobą w czasie.
• Złodzieje czasu - diagnoza własnych złodziei czasu.
• Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków.
• Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej.
• Siedem nawyków skutecznego działania - Stephen R.Covey.
• Priorytety zadań - Macierz Eisenhowera.
• Skuteczność działań - Zasada Pareto 80/20.
• Organizacja pracy - Metoda David Allen “Getting Thing Done”.
• Asertywność.
• Delegowanie zadań.
6. Rozwiązywanie konfliktów:
• Koło konfliktu Christopher W. Moore
• Trudne sytuacje - zarzadzanie stresem/emocjami.
7. Case Study:
• Analiza wybranych sytuacji związanymi ze stanowiskiem pracy uczestnika szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza instytucji - prezesi, dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy oraz osoby, które w najbliższym czasie obejmą kierownicze stanowisko.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, wykładowca posiadający 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej oraz biznesu. W ostatnich latach wspiera prezesów, menedżerów, członków zespołów instytucji oraz firm z różnych branż w realizacji ich celów prywatnych i zawodowych poprzez szkolenia, coaching, mentoring, testy DiSC. Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich, kompetencjach miękkich, efektywności. Certyfikowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Coach ACC ICF, DiSC Trainer & Facilitator, HR Business Partner, Specjalista ds. efektywności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Zajęcia odbędą się w ibis Styles Lublin Stare Miasto, Aleja Solidarności 7 – 20-841 Lublin
Cena 1299,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 13 czerwca cena wynosi 1199,00 PLN netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Nocleg: dodatkowo płatny 260zł/pok. 1os lub 305 zł/pok. 2 os.
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.