• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Program i karta zgłoszenia

Cena 659,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 10 marca cena wynosi 599,00 PLN netto.

Stres jest negatywnym odczuciem, które może towarzyszyć każdemu człowiekowi. Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią wiedzę o źródłach jego pochodzenia, jak również poznają sposoby, jak się przed nim bronić.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia warsztatowego uczestnicy dowiedzą się, jak wypalenie zawodowe wpływa na reakcje w życiu zawodowym i osobistym. Uświadomią sobie, jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i kreować styl życia, który zapobiega temu zjawisku. Przekonają się, jaki wpływ na sytuacje stresogenne ma sposób myślenia, dowiedzą się dlaczego uruchamiają negatywne emocje w pracy i życiu osobistym oraz jak sobie radzić z tymi zagrożeniami. Uświadomią sobie negatywny wpływ wypalenia zawodowego na zdrowie: kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność, zawał serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzyca, łuszczyca, alergie, choroby przewodu pokarmowego - wrzody żołądka, nadkwasota, zgaga, wzdęcia oraz funkcjonowanie intelektualno-emocjonalne (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, brak kreatywności, spadek motywacji i zaangażowania, krytyczne nastawienie do pracy). Nauczą się kilku technik znacząco poprawiających jakość życia na co dzień. Zajęcia prowadzone będą w formule stacjonarnej w sali w Centrum Warszawy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie przyczyn i objawów wypalenia zawodowego.
• Poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z wypaleniem zawodowym w sytuacji zmiany.
• Podniesienie świadomości dotyczącej funkcji stresu, przyczyn, objawów oraz obniżania poziomu zbyt dużego stresu.
• Poznanie techniki podnoszących umiejętność zarządzania stresem i efektywności zawodowej oraz osobistej.
• Wzmocnienie pewności siebie, poczucia własnej wartości, uświadomienie sobie, jak docierać do swoich kompetencji, zasobów i talentów w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
• Świadome budowanie odporności psychicznej.
• Korzyści dla organizacji: Uczestnicy dowiedzą się czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i skutki. Równocześnie wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami. Wprowadzenie często małych zmian w tak ważnym aspekcie życia zawodowego jakim jest zarządzanie stresem wpływa na podniesienie wydajności pracy na poziomie fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym: zmniejsza absencję spowodowaną chorobami wywołanymi stresem (przeziębienia, chroniczne zmęczenie, nerwice, depresja, zawał serca, udar mózgu, nowotwory itp.), zwiększa dostęp do potencjału i kompetencji pracownika, wzmacnia procesy intelektualne (kreatywność i pamięć) oraz znacząco wpływa na motywację do rozwoju i zaangażowania w rozwój własny oraz firmy/instytucji, w której uczestnik pracuje.
• Korzyści dla pracownika: Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki znacząco wpływają na wypalenie zawodowe, dokonają autoanalizę. Uświadomią sobie, jak reagują w komunikacji z innymi pracownikami z poziomu fizjologicznego i psychologicznego oraz przekonają się, jak sposób myślenia może blokować wpływać na ich stan psychofizyczne. Nauczą się kilku technik, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi emocjami i kontrolować stres, efektywniej się komunikować z innymi pracownikami, przejawiać postawę asertywną, co stworzy lepszą atmosferę do pracy, zwiększy kreatywność, wydajność i zaoszczędzi czas. Poznają narzędzia pozwalające zapobiegać wypaleniu zawodowemu, co znacząco przyczyni się do lepszej i efektywniejszej pracy.

zwiń
rozwiń
Program

Moduł 1. Syndrom wypalenia zawodowego.
Cel: Uświadomienie uczestnikom czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego przyczyny i objawy.

1. Przyczyny wypalenia zawodowego.
• Wysoki poziom stresu zawodowego.
• Konflikty interpersonalne w miejscu pracy.
• Brak wsparcia społecznego w pracy.
• Zbyt duże obciążenie pracą.
• Zbyt długie godziny pracy.
• Brak równowagi pomiędzy wysiłkiem wkładanym w pracę a oczekiwanymi za pracę nagrodami finansowymi i niefinansowymi (szacunek, prestiż, docenienie pracy).
• Niski poziom autonomii zawodowej.
• Poczucie niesprawiedliwego traktowania.
• Duży rozdźwięk pomiędzy pracą, którą pracownik chciałby wykonywać a pracą, którą musi wykonywać w rzeczywistości.
2. Objawy wypalenia zawodowego - trzy wymiary:
• Wyczerpanie lub brak energii.
• Cynizm, negatywizm i zdystansowanie się wobec pracy.
• Zmniejszone poczucie własnej skuteczności.
3. Wypalenie zawodowe – jednostka chorobowa.
Moduł 2. Stres – jeden z czynników wypalenia zawodowego.
Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych, przypomnienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu.

1. Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres).
2. Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona.
3. Przyczyny chronicznego stresu.
4. Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu).
5. Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
6. Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała).
7. Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu).
8. Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”.
9. Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność).
10. Test Martinetta – badanie wieku serca.
Moduł 3. Uwarunkowania osobnicze wpływające na wypalenie zawodowe (autodiagnoza)
Cel: Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na sytuacje trudne i radzenia sobie z nim; uświadomienie uczestnikom, co buduje ich wewnętrzną siłę.

1. Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna.
2. Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania.
3. Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności radzenia sobie ze stresem.
4. Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna).
5. „Koło życia” wg Aleksandra Lowena – co blokuje dostęp do naszych mocnych stron.
6. Moja lista życiowych sukcesów, czyli jak nauczyć się doceniać siebie.
7. Pewność siebie - jak zasilać swoje korzenie?
8. Myśli - afirmacja i jej znaczenie w budowaniu pewności siebie.
9. Wdzięczność – metoda czyszczenia mózgu z „chwastów”.
Moduł 4. Techniki redukcji stresu, trening kontroli emocji.
Cel: Pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień.

1. Ćwiczenia oddechowe.
• Oddychanie naturalne.
• Oddychanie „na 16”.
• Oddychanie 5:5:5:5.
2. Świadoma kontrola tętna.
3. „Trening MASEK” – warunkowanie obniżonego tętna.
4. Rozluźnianie mięśni.
5. Trening relaksacji neuromięśniowej.
6. Techniki umysłowe - wizualizacje, afirmację.
7. Gimnastyka mózgu - ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe.
8. Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową.
9. Ćwiczenia i zabawy ruchowe - ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona.
10. Jak odzyskać wewnętrzną energię:
• Efektywne radzenie sobie z przeciążeniem zadaniami.
• Odpoczynek i sen.
• Ćwiczenia fizyczne.
• Energetyzująca dieta.
• Muzyka relaksacyjna.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane do wszystkich chcących budować skutecznie odporność psychiczną w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu oraz stresowi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Od lat szkoli z częstotliwością ponad 600 godzin rocznie. Od 2014 roku w jej szkoleniach wzięło udział ponad 6000 uczestników. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej, prowadzi również szkolenia biznesowe. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu ze studentami studiów podyplomowych i dziennych. Przez kilka lat prowadziła szkolenia „Efektywne przetwarzanie informacji” dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej. Od 2008 roku jest certyfikowanym coachem (certyfikat MLC), prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla i właścicielami firm. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi również life coaching.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 659,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 10 marca cena wynosi 599,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 marca 2023 r.