Zarządzanie sobą w czasie

Program i formularz zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Efektywność i zarządzanie czasem pracy w urzędzie w warunkach pracy administracji publicznej bardzo istotne zagadnienia, dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które w kompleksowy sposób wyjaśni najtrudniejsze problemy związane z organizacją czasu pracy.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Praca nieodłącznie związana jest czasem. W trackie proponowanych zajęć, uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób być maksymalnie efektywnym w swoich działaniach, przy zachowaniu poczucia własnej kontroli w upływającym czasie.
Szkolenie rozpocznie się za:

countdownmail.com
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności uczestników w ich codziennych działaniach, przy zachowaniu poczucia kontroli w upływającym czasie.
• Korzyści dla uczestników szkolenia:
- Zwiększą skuteczność osobistą podejmowanych działań w codziennych wyzwaniach.
- Poprawią wyniki oraz współpracę w zespole.
- Poprawią swoją organizację pracy.
- Pozbędą się problemu prokrastynacji.
- Nauczą się skutecznego planowania zadań.
- Nauczą się ustalania priorytetów.
- Nauczą się poprawnie formułować swoje cele a potem efektywnie je osiągać.
- Dowiedzą się, jak zwalczać odkładanie spraw na później.
- Poznają skuteczne metody kontrolowania i planowania bieżących spraw.
- Dowiedzą się, jak skutecznie wprowadzać do swojego życia nowe pożyteczne nawyki.
- Poznają oraz przetrenują techniki zarządzania sobą w czasie.
- Poprawią swoją kreatywność myślenia i działania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zarządzanie czasem czy zarządzanie sobą w czasie?
• Autodiagnoza własnego zarządzania czasem.
• Zarządzanie czasem a osobowość.
• Wpływ warunków pracy na efektywność.
• Prokrastynacja.
2. Skuteczne zarządzanie czasem w zespole.
• Efektywność pracy zespołowej.
• Skuteczna komunikacja, a efektywność osobista.
• Podział obowiązków i delegowanie zadań.
• Feedback.
• Asertywność.
3. Efektywne zarządzanie czasem i organizacją pracy.
• Złodzieje czasu.
• Diagnoza własnych złodziei czasu.
• Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków.
• Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej.
• Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey.
4. Techniki i metody skutecznego zarządzania sobą w czasie.
• Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele (SMART).
• Ustalenie priorytetów.
• Zasady planowania.
• Macierz Eisenhowera – priorytety zadań.
• Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań.
• Metoda getting thing done – David Allen.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych zwiększeniem swojej efektywności w pracy oraz mających problemy z właściwym zarządzaniem czasem i ustalaniem priorytetów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

20 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej oraz biznesie. W ostatnich latach wspiera prezesów, menedżerów, członków zespołów instytucji oraz firm z różnych branż w realizacji ich celów prywatnych i zawodowych poprzez szkolenia, coaching, mentoring, testy DiSC. Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich, kompetencjach miękkich, efektywności. Certyfikowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Coach ACC ICF, DiSC Trainer & Facilitator, HR Business Partner, Specjalista ds. efektywności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 lipca 2022 r.