• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skuteczne zarządzanie zespołem

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Warszawy.
Cena
659,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 16 marca cena wynosi 599,00 PLN netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zarządzanie zespołem. Udział pomoże uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów, usprawni komunikację w zespole i wzmocni asertywność słuchaczy.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Jesteś kierownikiem, naczelnikiem, dyrektorem, prezesem? Chcesz osiągać leprze wyniki wraz ze swoim zespołem? Chcesz nauczyć się lepiej zarządzać swoimi ludźmi? Chcesz być skuteczniejszy/sza w tym co robisz? Dzięki proponowanemu szkoleniu uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania w praktyce. Zajęcia będą prowadzone stacjonarnie – w centrum Warszawy, w formule warsztatowej. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w obszarze zarządzania zespołem.
• Poprawa przepływu informacji pomiędzy wszystkimi poziomami organizacyjnymi instytucji/firmy.
• Doskonalenie technik skutecznej komunikacji interpersonalnej.
• Doskonalenie asertywnej komunikacji.
• Doskonalenie technik motywacyjnych.
• Doskonalenie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
• Doskonalenie umiejętności delegowania.
• Doskonalenie umiejętności zarządzania sobą w czasie.
• Podniesienie efektywności pracy własnej oraz zespołów.

zwiń
rozwiń
Program

MODUŁ I - Zarządzanie zespołem:
• Rodzaje stylów kierowania oraz analiza własnego stylu kierowania.
• Model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda.
• Fazy rozwoju zespołu według Bruce Tuckmana.
• Dysfunkcje pracy zespołu - sposoby ich zapobiegania według Patric Lencioni.
• Skuteczna motywacja zespołu.
MODUŁ II - Skuteczna komunikacja interpersonalna:
• Sztuka skutecznego porozumiewania.
• Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania.
• Efektywność komunikacji przy uwzględnieniu typu osobowości.
• Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji.
• Feedback - metodyka udzielania informacji zwrotnej pozytywnej – „UF” / negatywnej – „FUKO”.
• Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji, motywowaniu, egzekwowaniu poleceń, rozwiązywaniu konfliktów.
• Efektywność zespołu, a przepływ informacji.
MODUŁ III - Efektywność osobista i zespołowa:
• Zarządzanie sobą w czasie.
• Asertywność.
• Delegowanie zadań.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza instytucji (prezesi, dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy) oraz osoby, które w najbliższym czasie obejmą kierownicze stanowisko.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Posiada 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych w instytucji publicznej oraz biznesu. W ostatnich latach wspiera prezesów, menedżerów, członków zespołów instytucji oraz firm z różnych branż w realizacji ich celów prywatnych i zawodowych. Specjalizuje się w kompetencjach menedżerskich, kompetencjach miękkich, efektywności. Certyfikowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Coach ACC ICF, DiSC Trainer & Facilitator, HR Business Partner, Specjalista ds. zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich, wykładowca na studiach podyplomowych EMBA „Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi” „Przywództwo i coaching”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 659,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 16 marca cena wynosi 599,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 marca 2023 r.