Komunikacja bez przemocy. NVC – Nonviolence Communication

Program i formularz zgłoszenia

11-12 lipca 2022 r. Szkolenie w godzinach 8:30 – 15:30 każdego dnia.

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie, którego przedmiotem będzie efektywna komunikacja interpersonalna w formule NVC.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji bez przemocy, w trakcie którego umożliwimy zdobycie umiejętności niezbędnych do konstruktywnego porozumiewania się z pracownikami. Uczestnicy dowiedzą się jak lepiej zarządzać ludźmi, dbać o potrzeby różnych wydziałów/działów, a w konsekwencji dostrzegać potrzeby pojedynczych osób. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu, dowiesz się jak rozmawiać, dyskutować aby każda ze stron miała poczucie wygranej i satysfakcji. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, uczestnicy nie tylko zostaną zapoznani z zasadami dobrej komunikacji i sposobami zarządzania nią ale również dzięki przygotowanym przykładom będą mieli możliwość przećwiczenia ich w praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie umiejętności niezbędnych do konstruktywnego porozumiewania się z pracownikami.
• Zwiększenie uważności na potrzeby innych pracowników.
• Zwiększenie umiejętności w zakresie motywowania pracowników. 
• Zdobycie umiejętności zastosowania zasad komunikacji bez przemocy w swoim środowisku pracy.
• Poznanie efektywne sposoby budowania relacji z uwzględnieniem emocji i potrzeb swoich i innych.
• Zwiększenie umiejętność asertywnej komunikacji.
• Zwiększenie umiejętność rozwiązywania problemów i konkretnych sytuacji konfliktowych w relacji pracownik-pracownik, przełożony-pracownik.
• Zdobycie umiejętności wprowadzenia znaczącej zmiany jakościowej do swoich relacji z innymi.
• Poznanie założenia Porozumienia bez Przemocy i zastosowanie czterech kroków komunikacji empatycznej.
• Zdobycie umiejętności szczerego wyrażania swoich uczuć i potrzeb jak również poznanie jak w prosty sposób samodzielnie o nie zadbać.
• Poznanie metod pozbywania się potencjalnych barier w komunikacji.
• Poznanie narzędzi przydatnych podczas słuchania, wyrażania siebie oraz okazywania empatii sobie.

zwiń
rozwiń
Program

Pierwszy dzień:
1. Wstęp i poznanie metody NVC.

• Informacje o metodzie.
• Założenia i drogowskazy.
• Ćwiczenia.
2. Sposoby na agresję i niezadowolenie.
• Metoda „4 uszu” czyli jak ujarzmić agresję?
• Język żyrafy w rozmowach/ negocjacjach biznesowych.
• Co zrobić, jeśli masz trudnego rozmówcę?
3. Nawykowe blokady komunikacyjne.
• Krytyka i trudne komunikaty – 4 perspektywy słuchacza w kontaktach interpersonalnych.
• Empatia dla siebie.
• Przyjmowanie odmowy.
• Dialog- koncepcja porozumienia.
• Ćwiczenia.
Dzień drugi:
1. Jak dobierać odpowiednio słowa?

• Cztery kroki komunikatu JA w ujęciu NVC (wyrażanie siebie).
• Cztery kroki w okazywaniu empatii (słuchanie i współodczuwanie).
• Odróżnianie spostrzeżeń od ocen i po co takie umiejętności pracownikom?
• Wyrażanie uczuć i emocji poprzez branie za nie odpowiedzialności.
2. Dlaczego warto „słyszeć to czego nie wypowiedział Twój rozmówca?
• Dostrzeganie ukrytych za uczuciami zaspokojonych lub niezaspokojonych potrzeb czyli wyrażanie próśb o konkretne działanie w sposób akceptujący odmowę czyli bądź odpowiedzialny i skuteczny.
• Dostrzeganie że określona emocja jest tylko częścią nas. 
• Znalezienie skutecznej dla siebie, pozwalająca na zachowanie godności, metodę akceptacji lub transformacji emocji z którą nam jest trudno.
• Wypracowanie służące naszemu wewnętrznemu systemowi dialog wewnętrzny.
3. Okazywanie empatii w biznesie czy to opłacalne?
• Czy to w ogóle możliwe? Kiedy, gdzie, jak?
• Wzorce i Księga Dobrych Praktyk.
• Ćwiczenia.
4. Pytania i dialog w duchu NVC.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca, pracownicy działów HR, menadżerowie, pracownicy oraz pozostałe osoby zainteresowane rozwojem umiejętność komunikacji i mediacji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog zarządzania i trener kompetencji społecznych, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie ze specjalizacją psychologia przedsiębiorczości i zarządzania. Interesuję się tematem zarządzania przez wartości. Od 12 lat zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi, doradza menadżerom w rozwoju ich zespołów oraz wspieram pracowników w ich indywidualnej ścieżce planowania kariery. Jest również wykładowcą akademickim na studiach MBA Akademii Ekonomiczno – Humanistycznej w Warszawie, Społecznej Akademii Nauk oraz Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie gdzie prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego, podejmowania decyzji menadżerskich oraz rozwiązywania konfliktów. Prowadziła warsztaty i wykłady dla instytucji państwowych takich jak GUS, ZUS, NFOŚiGW, SW oraz dla nauczycieli, dyrektorów i lekarzy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 599 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres szkolenia@mistia.org.pl lub uzupełnić powyższy Formularz Zgłoszenia
do 6 lipca 2022r.