• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Działalność kontrolna rady i jej komisji, ze szczególnym uwzględnieniem komisji rewizyjnej

Zapraszamy na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom biur obsługi rady, radnym oraz sekretarzom., którego przedmiotem będzie kontrola rady z uwzględnieniem prac komisji rewizyjnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas których omówimy uprawnienia kontrolne rady i jej komisji wraz z ich przedmiotowym i podmiotowym zakresem. Wskażemy również podmioty wyłączone ze sfery uprawnień kontrolnych rady (w tym kontrowersyjne zagadnienia kontrolowania spółek komunalnych). Szczegółowo przeanalizujemy uprawnienia komisji rewizyjnej, wraz z metodologią przeprowadzania kontroli, formułowaniem protokołu pokontrolnego i rekomendacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie kompetencji kontrolnych rady gminy i sposobów jej realizacji.
• Omówienie podstaw funkcjonowania poszczególnych komisji rady ze wskazaniem ich uprawnień i roli.
• Przeanalizowanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości wraz z przedstawieniem sposobów postępowania.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości w bieżącej pracy rady i jej komisji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rada gminy (powiatu) jako organ kontroli.
2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli rady.
3. Zlecanie kontroli.
4. Podstawy prawne działalności komisji rewizyjnej.
5. Wybór i skład komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji.
6. Działalność kontrolna rady gminy (powiatu) a działalność komisji rewizyjnej.
7. Działalność kontrolna komisji rewizyjnej a działalność innych komisji rady.
8. Zadania przewodniczącego komisji rewizyjnej.
9. Zakres uprawnień kontrolnych komisji rewizyjnych:
• kontrole urzędu,
• kontrole jednostek organizacyjnych,
• kontrola finansowa.
10. Kontrole planowe i kontrole ad hoc.
11. Zasady przeprowadzania kontroli.
12. Dokumentowanie prac komisji rewizyjnej:
• plan pracy,
• protokoły z kontroli i wnioski pokontrolne,
• sprawozdania z działalności komisji.
13. Rola komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej.
14. Współpraca wójta, burmistrza i prezydenta miasta (starosty) z komisją rewizyjną.
15. Przyjmowanie wyników kontroli komisji przez radę.
16. Wnioski pokontrolne i zasady ich przyjmowania i kierowania do realizacji.
17. Orzecznictwo z zakresu działalności kontrolnej komisji rewizyjnej.
18. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad, przewodniczący komisji, członkowie i przewodniczący komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz pracownicy biur rady i sekretarze jednostek samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 października 2022 r.