II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji. Wspólne obliczenie II aktualizacji i sprawdzenie pierwszej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane dla oświaty szkolenie, którego przedmiotem będzie aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli.

Ważne informacje o szkoleniu

Zbliża się termin drugiej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli niepublicznych i oddziałów przedszkolnych. Zmiana wysokości podstawowej kwoty dotacji pociąga za sobą konieczność aktualizacji wysokości dotacji przyznawanych dla poszczególnych jednostek systemu oświaty w danej jednostce samorządu terytorialnego i generuje pytania organów prowadzących te jednostki o prawidłowość dokonanej aktualizacji. Zapraszamy Państwa na warsztaty prowadzone przez eksperta-praktyka, pod którego okiem wyliczą Państwo wysokość PKD po II aktualizacji i sprawdzą poprawność wyliczenia pierwszej aktualizacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Usystematyzowanie lub zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej prawidłowego naliczania PKD.
  • Wskazanie jakie wydatki brać pod uwagę przy ustalaniu podstawy naliczenia PKD, a których się nie wlicza.
  • Wspólne obliczenie dotacji po aktualizacji na rzeczywistych danych przy użyciu kalkulatora.
  • Sprawdzenie poprawności pierwszej aktualizacji i PKD.

Ważne: Na szkolenie proszę przygotować pełną uchwałę budżetową Państwa Gminy na rok 2021, liczbę dzieci zgłoszoną na dzień 30.09.2020 do SIO oraz metryczkę subwencyjną.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Wprowadzenie do przepisów prawa w zakresie dotowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2021.
  2. Rozpoznanie rozdziałów klasyfikacji budżetowej, które są podstawą naliczania PKD dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. 
  3. Ćwiczenia na kalkulatorze - policzymy dotacje na rzeczywistych danych.
  4. Aktualizacja - krok po kroku, bez błędów i wątpliwości. Warsztaty.
  5. Dotacja dla uczniów z niepełnosprawnościami.
  6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zatrudnieni w wydziałach edukacji, dyrektorzy i główni księgowi jednostek dotowanych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst, kierownicy i pracownicy ZEAS-ów i CUW-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener-edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz. 1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 13 września 2021 r.