• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Analiza raportów SIO dla samorządów. Jak wykorzystać raporty w praktyce?

Program i formularz zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie wykorzystanie raportów generowanych z Systemu Informacji Oświatowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Z Systemu Informacji Oświatowej pracownik jednostki samorządu terytorialnego może pozyskać w zautomatyzowany sposób wiele cennych danych w postaci różnych raportów. Następnie, przy użyciu programu Excel i oferowanych przez niego funkcji, dane te może zamienić w szereg potrzebnych i użytecznych informacji.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego pokażemy dostępne raporty w Strefie Pracownika w SIO oraz podpowiemy, w jaki sposób można je wykorzystać w realizacji zadań oświatowych w jst. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert, były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu (jako kierownik wydziału i dyrektor departamentu odpowiedzialnego za finanse oświaty).

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, znających co najmniej podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie umiejętności wykorzystania raportów SIO w Strefie Pracownika.
 • Poznanie dostępnych raportów oraz licznych przykładów wykorzystania danych z tych raportów do realizacji zadań w zakresie oświaty w gminie lub powiecie.
 • Uzyskanie podpowiedzi, w jaki sposób pozyskać, „wyfiltrować” potrzebne informacje z danych wprowadzanych do nowego SIO.
 • Szkolenie będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO oraz w programie Excel.
 • Dzięki praktycznemu, warsztatowemu charakterowi spotkania uczestnicy będą mogli dopytać zarówno o kwestie merytoryczne, jak i informatyczno-techniczne, skonsultować wątpliwości i uzyskać odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Omówienie raportów w strefie pracownika:
  •  Raporty bieżące – ograniczenia.
  • Raporty na 30 września.
  • Raporty na koniec miesiąca.
 2. Dane RSPO.
 3. Dane z SIO o uczniach i nauczycielach ze źródeł publicznych.
 4. Dane budżetowe na stronie Ministra Finansów.
 5. Uczniowie – oddziały podstawowe i dodatkowe. Dane dziedzinowe uczniów.
 6. Uczniowie – orzeczenia i opinie.
 7. Nauczyciele – umowy i awanse.
 8. Nauczyciele specjaliści. Kiedy można skorzystać z raportu, a kiedy informacje trzeba skorygować?
 9. Weryfikacja danych subwencyjnych przed 15 grudnia.
 10. Raport o uczniach według wag subwencyjnych:
  • Uczniowie do wag na 30 września.
  • Uczniowie do wag średniorocznych.
 11. Raport o nauczycielach i ich stopniach awansu:
  • Etat subwencyjny.
  • Etat subwencyjny w przedszkolu – procedura sprawdzania – narzędzia excelowe MEiN.
  • Wpływ błędu w raportach o nauczycielach na wysokość subwencji.
 12. Wykorzystanie raportów SIO do wstępnej weryfikacji poprawności udzielania dotacji oświatowych.
 13. Szacowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych na podstawie raportów.
 14. Szacowanie subwencji ostatecznej.
 15. Rozbicie subwencji oświatowej na szkoły.
 16. Szacowanie metryczki na kształcenie specjalne. Szacowanie wartości „Ś inne”.
 17. Raporty z SIO a dane z arkusza organizacji.
 18. Samorząd na tle innych samorządów:
  • Wydatki na ucznia.
  • Procentowy poziom dopłat ze środków własnych.
  • Średnia wielkość oddziału szkoły lub przedszkola.
  • Kluczowe statystyki do finansów.
  •  Czy moi sąsiedzi radzą sobie lepiej ode mnie?
 19. Kontrola obowiązku szkolnego. Nieoczywista funkcjonalność SIO.
 20. Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO.
 21. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, w tym wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie, sekretarze, dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów i ZEAS- ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 maja 2024 r.