Optymalizacja gminnych systemów gospodarowania odpadami

Program i formularz zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie gminnych systemów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zamówień publicznych i ostatnich zmian przepisów w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego odpowiemy miedzy innymi na pytania:

 • Jak można usprawnić gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi?
 • Jakie zmiany przewidują najnowsze projekty ustaw dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w gminie?
 • W jakim stopniu zmiany rozwiążą problemy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez gminy a dotyczące np. wysokich kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi czy osiągania ustawowych poziomów recyklingu?
 • Na co zwrócić uwagę przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie gospodarki odpadami i poznanie najnowszych zmian w przepisach prawa,
 • Omówienie najnowszego orzecznictwa w tym zakresie,
 • Omówienie kluczowych zmian w ustawach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Jak zoptymalizować gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi?
  • Edukacja,
  • Zakres usług,
  • Nieruchomości niezamieszkane,
  • Kontrole i sankcje,
  • Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami,
  • Współpraca międzygminna.
 2. Jakie zmiany planowane są w ustawach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w gminie?:
  • ROP,
  • System kaucyjny.
 3. Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle nowego Prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień in house:
  • Zamówienia in house w gospodarce odpadami komunalnymi,
  • Na co zwrócić uwagę organizując przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  • Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami a poziomy odzysk.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki odpadami komunalnymi, pracownicy JST zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Webinarium poprowadzi dwójka ekspertów:

Ekspert 1 – Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych, autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU; członek zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska, aktywny uczestnik prac sejmowych i senackich nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Ekspert 2 –Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego, doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia dla zamawiających i wykonawców działających w branży odpadowej. Doradca prawny jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w trybie in house.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 30 września 2022r.