Eksmisja z lokali mieszkalnych i użytkowych - przygotowanie postępowań

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia, oprócz informacji jak zgodnie z prawem przeprowadzić eksmisję, wyjaśnione zostaną kwestie związane z tzw. ustawą covidową, która wprowadza zakaz eksmisji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów prawnych prowadzenia spraw związanych z opróżnieniem lokalu mieszkalnego lub usługowego. Prowadzący przekaże uczestnikom wiedzę z zakresu przepisów prawa dotyczących postępowań eksmisyjnych wraz z wyjaśnieniami na tle praktyki sądowej.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne eksmisji: kodeks cywilny, ustawa o ochronie praw lokatorów, specustawy.
 2. Tryby wypowiedzenia i rozwiązania umów:
  • rozwiązanie za wypowiedzeniem,
  • rozwiązanie bez wypowiedzenia.
  • Ochrona własności a ochrona posiadania:
  • eksmisje w przypadku ustania stosunków umownych,
  • eksmisje w przypadku samowolnego zajęcia lokalu,
  • eksmisja a porzucenie lokalu.
 3. Krajowy Rejestr Dłużników a Biura Informacji Gospodarczej - wpływ zaległości czynszowych na czynności w sprawie o eksmisję.
 4. Rozwiązanie umowy a opróżnienie lokalu - organizacja dobrowolnego opróżnienia lokalu.
 5. Wyroki sądowe: zakres wyroku, sentencja, dodatkowe elementy orzeczenia, koszty sądowe, wykonalność.
 6. Ugody:
  • pozasądowe,
  • przed sądem / postępowanie pojednawcze.
 7. Postępowanie egzekucyjne: tytuł wykonawczy, wniosek, wyłączenia, przebieg czynności, koszty.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek administracji publicznej z wydziałów komunalnych, mieszkaniowych oraz spółek komunalnych zarządzający i administrujący nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

radca prawny, praktyk, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy, współautor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, inwestycji budowlanych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.mistia.org.pl do 26 października 2021 r.