RODO w ochronie informacji niejawnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w praktycznym szkoleniu z zakresu tematyki RODO w ochronie informacji niejawnych w administracji publicznej. Podczas zajęć, prowadzący w sposób jasny i przejrzysty, omówi kwestie związane z ochroną danych osobowych w świetle zagadnień o OIN, roli i zadań Pełnomocnika Ochrony i Kancelarii Materiałów Niejawnych i współpracy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Ponadto zostaną poruszone zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach ochrony informacji niejawnych oraz przegląd typowych zbiorów danych związanych z OIN.

Szkolenie polecamy osobom, które od niedawna zajmują się tą tematyką, jak i osobom z dłuższym stażem, które chcą rozwiązać problemy, zdobyć wiedzę oraz uchronić się przed nieprawidłowościami dotyczącymi prawidłowej organizacji ochrony danych osobowych związanej z OIN w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności dotyczących kwestii RODO w kontekście ochrony informacji niejawnych.
 • Podniesienie świadomości uczestników, co do praktycznego zastosowania wymagań określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych, a także regulacji dotyczących przepisów o ochronie danych osobowych i wprowadzenia ich w życie w administracji publicznej, na podstawie konkretnych rozwiązań, praktycznych przykładów i wzorów. 
 • Nabycie przez uczestników umiejętności opracowania dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie informacji niejawnych. 
 • Wymierną korzyść będzie stanowić przypomnienie obowiązujących zadań i obowiązków kierowników jednostki oraz pełnomocników ds. OIN.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Tajemnice prawnie chronione w Polsce - podstawy prawne ochrony informacji niejawnych.
2. Systemem ochrony informacji niejawnych Polsce – ochrona informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (definicje, podział ról i zadań).
4. Pion ochrony w jednostce organizacyjnej – struktura i wymagania wobec personelu.
5. Dokumentacja ochrony informacji niejawnych:

 • Ocena poziomu zagrożeń.
 • Instrukcja dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
 • Instrukcja przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne”.
 • Plan ochrony informacji niejawnych.
 • Pozostała dokumentacja Pełnomocnika Ochrony i Kancelarii Materiałów Niejawnych.

6. Bezpieczeństwo osobowe – zasady dostępu do informacji niejawnych:

 • Upoważnienia do klauzuli „Zastrzeżone”.
 • Postępowania sprawdzające - zwykłe i poszerzone.

7. Obowiązki informacyjne Kierownika Jednostki Organizacyjnej i Pełnomocnika Ochrony. Karty informacyjne.
8. Archiwizacja i brakowanie materiałów niejawnych.
9. Typowe środki bezpieczeństwa stosowane do ochrony informacji niejawnych.
10. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach ochrony informacji niejawnych:

 • Dostęp do informacji niejawnych (postępowania sprawdzające i wydawanie upoważnień do klauzuli „Zastrzeżone”).
 • Obowiązki informacyjne.
 • Szkolenia za zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Ewidencja osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych.
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z zastosowanymi środkami bezpieczeństwa fizycznego.

11. Typowe zbiory danych związane z ochroną informacji niejawnych.
12. Dyskusja – konsultacje i wymiana doświadczeń.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca w jspf, w tym jst, sekretarze w jednostkach samorządu terytorialnego, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, osoby odpowiedzialne za rejestrację i obieg dokumentów niejawnych/ kierownicy Kancelarii Materiałów Niejawnych, inspektorzy ochrony danych osobowych, pracownicy komórek zarządzania kryzysowego i OC, pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych w jednostce za ochronę informacji niejawnych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu ochrony informacji niejawnych. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do  23 lutego 2022r.