Wyzwania planowania przestrzennego w dobie kryzysu klimatycznego z uwzględnieniem planowanych zmian

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w planowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, podczas których omówimy projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedstawimy, jakie zmiany są planowane i dlaczego w związku z tym ważna jest partycypacja społeczna w nowym planowaniu przestrzennym. Zajmiemy się również kwestią planowania przestrzennego uwzględniając dzisiejsze wyzwania klimatyczne. Przedstawimy możliwe rozwiązania w planowaniu przestrzennym dobre dla ochrony klimatu oraz wyjaśnimy, dlaczego są one tak istotne. Zaprezentujemy, jak efektywnie te rozwiązania wprowadzać.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie planowanych zmian w planowaniu przestrzennym.
  • Uzyskanie informacji, jak przygotować się do planowanych zmian w zakresie planowania przestrzennego.
  • Przedstawienie wpływu kryzysu klimatycznego na funkcjonowanie gminy;
  • Wyposażenie w dodatkowe narzędzia i informacje na temat pogłębionej partycypacji i wprowadzania rozwiązań adaptacyjnych i mitygacyjnych w planowaniu przestrzennym.
  • Wymiana doświadczeń z ekspertem i innymi uczestnikami zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie.
2.  Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - omówienie ogólne.
3.  Główne planowane zmiany, które wpłyną na proces planowania przestrzennego w gminie.
4.   Partycypacja społeczna w ujęciu nowej ustawy.
5.   Techniki i narzędzia partycypacji.
6. Doświadczenia gmin we wprowadzaniu pogłębionej partycypacji społecznej.
7.  Na co warto zwrócić uwagę wprowadzając partycypację i jakie ona może przynieść korzyści a jakie ryzyko?
8.  Planowanie przestrzenne na miarę dzisiejszych wyzwań klimatycznych - kryzys klimatyczny i jego wpływ na funkcjonowanie gminy.
9.   Możliwe systemowe rozwiązania adaptacyjne i mitygacyjne - przykłady z kraju i zza granicy.
10. Rozwiązania adaptacyjne i mitygacyjne w skali miasta, dzielnicy, pojedynczej działki.
11. Możliwości i ograniczania wprowadzania zapisów w planach miejscowych i studium dotyczących adaptacji i mitygacji do zmian klimatu.
12. Przykłady zapisów w planach miejscowych i studium dotyczących adaptacji i mitygacji do zmian klimatu.
13.   Dyskusja i podsumowanie.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów planowania przestrzennego i nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Architektka posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, absolwentka Climate Reality Training, specjalizuje się w prowadzeniu procesów partycypacyjnych dotyczących planowania przestrzeni publicznych. Propagatorka działań na rzecz ochrony klimatu i adaptacji miast do zmian klimatycznych. Pracowniczka Fundacji Sendzimira, główna ekspertka w projekcie WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne projektowanie przestrzenne w gminach w latach 2019-2022.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 października 2022 r.