Ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomościach publicznych

Program i formularz zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z kategorii gospodarka nieruchomościami, którego przedmiotem będzie służebność przesyłu.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych zajęć wyjaśnimy jak prawidłowo przeprowadzić procedurę obciążania ograniczonym prawem rzeczowym, jakim jest służebność przesyłu, nieruchomości publicznych oraz wskażemy, jak ustalić zakres służebności i wynagrodzenie z tego tytułu oraz kiedy może być ono nieodpłatne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego ustanawiania służebności przesyłu na gruntach publicznych w oparciu o kodeks cywilny z uwzględnieniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustaw samorządowych.
• Przedstawienie praktycznego aspektu określania zakresu przedmiotowo-podmiotowego służebności przesyłu na gruntach publicznych jak i określenia wynagrodzenia z tego tytułu.
• Udział w dyskusji w zakresie tematu omawianego podczas zajęć oraz poznania odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości i najczęściej zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego:
• Definicja służebności przesyłu.
• Pojęcie urządzeń przesyłowych.
• Ustalenie pasa służebności - czym jest i czemu służy, jakie ograniczenia powoduje oraz jak prawidłowo go określić?
• Prawo własności urządzeń przesyłowych.
• Przedmiot, podmiot oraz zakres i treść umowy służebności przesyłu.
• Podmioty uprawnione do wyrażania zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na gruntach publicznych.
• Podmioty wykonawcze.
• Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości.
• Bezumowne korzystanie z nieruchomości publicznych przez przedsiębiorstwo przesyłowe.
• Roszczenie właścicieli z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe: o zapłatę, o ustanowienie służebności.
• Zasiedzenie służebności przesyłu.
2. Procedura ustanawiania służebności przesyłu na gruntach publicznych:
• Zgoda organu uchwałodawczego na ustanowienie służebności uchwał.
• Uchwały i/lub zarządzenia wykonawcze,
• Protokoły uzgodnień, mapy z zakresem służebności przesyłu
• Ustalanie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności: operaty szacunkowe, zarządzenia ustalające stawki opłat.
• Ustanawianie służebności przesyłu: umowa cywilna (akt notarialny), orzeczenie sądowe.
3. Nieodpłatne ustanawianie służebności na gruntach publicznych.
4. Służebność przesyłu a ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, podobieństwa i różnice.
5. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji rządowej i samorządowej gospodarujących nieruchomościami, pracownicy wydziałów nieruchomości i planowania przestrzennego oraz pracowników jednostek będących właścicielami sieci przesyłowych jak i firm zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury technicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem zarządzania nieruchomościami, gdzie między innymi prowadzi postępowania w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca zajęcia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 września 2022r.