• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawne aspekty udostępniania zasobów muzeów w Internecie

Program i formularz zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 28 marca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie przedstawienie różnorodnych zagadnień prawnych związanych z digitalizacją i udostępnianiem zasobów muzealnych w przestrzeni online.

Ważne informacje o szkoleniu

Udostępnianie zasobów muzeów w Internecie tak, aby było to zgodne z prawem jest jednym z ważniejszych wyzwań stojących obecnie przed muzeami. Brak jednoznacznych regulacji, a w związku z tym niejasny status prawny obiektów muzealnych prowadzi do sytuacji, w których muzea mając wątpliwości, czy są uprawnione do eksploatacji posiadanych dzieł wykluczają je z umieszczania w przestrzeni internetowej. Na proponowanym szkoleniu omówimy prawne aspekty prawidłowego udostępniania zasobów muzealnych w Internecie, w oparciu o literę prawa, w tym prawa autorskiego. Każda akcja udostępnienia przez muzea ich zbiorów on-line musi być poprzedzona dogłębną, indywidualną analizą umów zawartych z podmiotami praw autorskich w celu zbadania, czy i w jakim zakresie podmioty te udzieliły zgody na taką formę rozpowszechniania. Zwrócimy także Państwa uwagę na aspekt tzw. eksponatów osieroconych i ich statusu prawnego i prawnego udostępniania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi i ich interpretacjami oraz zwiększenie świadomości prawnej
 uczestników w zakresie udostępniania zasobów muzeów w Internecie.

- Przygotowanie do prawidłowego pod kątem prawnym udostępniania zasobów muzealnych w Internecie.

- Omówienie zakresu umowy w prawie autorskim, podstawowych i niezbędnych zapisów.

- Poznanie innych prawnych sposobów i prezentacja przykładów udostępnienia zasobów muzealnych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku bez konieczności uzyskiwania zgody uprawnionego.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Pojęcie utworu na gruncie prawa autorskiego.
 2. Utwór a prawo własności.
 3. Autorskie prawa osobiste i majątkowe.
 4. Sposoby przejścia autorskich praw majątkowych.
 5. Katalog utworów w świetle prawa autorskiego.
 6. Kolekcja jako utwór.
 7. Fotografia jako utwór.
 8. Rodzaje utworów.
 9. Digitalizacja i udostępnianie muzealiów.
 10. Prawa autorskie w digitalizacji.
 11. Udostępnienie cyfrowej kopii muzealium w internecie.
 12. Ustalanie stanu prawnego muzealiów.
 13. Udostępnianie i licencjonowanie cyfrowych odwzorowań muzealiów.
 14. Udostępnianie muzealiów znajdujących się w domenie publicznej.
 15. Udostępnianie cyfrowych odwzorowań muzealiów w Internecie.
 16. Utwory podlegające ochronie prawnoautorskiej, w odniesieniu do których przeniesiono autorskie prawa majątkowe na muzeum.
 17. Umowy w prawie autorskim.
 18. Utwory w odniesieniu do których nie doszło do przeniesienia autorskich praw majątkowych na muzeum.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do dyrektorów i pracowników muzeów, organów powołujących oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od ponad kilkunastu lat właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, doświadczony trener, współpracownik FRDL, szkoli i doradza z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 marca 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 kwietnia 2024 r.