• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wspieranie klubów sportowych. Realizacja i rozliczanie zadań sportowych. Doświadczenia nadzorcze związane z przekazywaniem stypendiów i nagród sportowych

Program i formularz zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 3 kwietnia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą dotacje na działalność sportową przekazywane przez samorząd klubom sportowym w oparciu o Ustawę o sporcie, lub Ustawę o pożytku publicznym.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zaprezentujemy aktualne zagadnienia dotyczące realizacji, rozliczania oraz dokumentowania zadań publicznych w zakresie działań sportowych. Przedstawimy główne różnice pomiędzy finansowaniem zadań zgodnie z ustawą o sporcie a ustawą o pożytku publicznym. Zajęcia prowadzone będą przez uznanego eksperta w zakresie realizacji i rozliczania dotacji. Szkolenie realizować będziemy w formule warsztatowej, a omawiane zagadnienia będą poparte licznymi przykładami z praktyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówimy obowiązujące procedury z naciskiem na praktykę stosowania – wzory ofert, przekazywanie środków, sposób rozliczenia.
• Podczas proponowanego szkolenia odpowiemy miedzy innymi na pytania:
- W jaki sposób wybrać sposób wpierania lokalnego sportu: kiedy pożytek, a kiedy ustawa o sporcie?
- Dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu ponad gminnym - czy w formie dotacji, czy umowy na współorganizację imprezy?
- Klub sportowy zrealizował zadanie i zrobili przesunięcia w 4 pozycjach, ale nie zrealizowali jednej z pozycji, np. wertykulacja boiska? Czy można taką sytuację zaakceptować?
- Czy z „pożytku” w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej można zlecić np. zajęcia ruchowe, zajęcia korekcyjne np. dla seniorów / emerytów?
- Czy w uchwale o sporcie można przyjąć krótszy czas na ogłoszenie konkursu niż w „pożytku”?
- Jakie dyscypliny można wspierać „pożytkiem”, a jakie w trybie ustawy o sporcie?
- Czy jednym ze źródeł wkładu klubu sportowego mogą być środki otrzymywane za punkty we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży?
- Czy małe granty mogą być udzielone tylko na wydarzenia lokalne i regionalne (klub sportowy wyjeżdża na zawody na drugi koniec Polski)?
- Co w przypadku jeśli organizacja miała zaplanowane zajęcia sportowe w pierwszym półroczu i je zrealizował. Natomiast w drugim nie prowadził zajęć z powodu braku chętnych. Środki oddaje po 15 stycznia. Jakie konsekwencje ponosi i czy możemy rozliczyć poprawnie pierwsze półrocze?
- Czy można z ustawy o pożytku finansować stypendia dla zdolnych zawodników?
- Na jakich zasadach przekazywać stypendia sportowe oraz wyróżnienia i nagrody pieniężne?

zwiń
rozwiń
Program

1. Jaki podmiot można uznać za klub sportowy?
2. Uchwała w sprawie zasad wspierania sportu - czy jest obowiązkowa?
3. Elementy i procedury uchwały dot. wspierania sportu.
4. Tryb ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a tryb uchwały sportowej.
5. Jakie wydatki mogą być finansowane w ramach uchwały sportowej, a jakie w trybie pożytkowym?
6. Nagrody w sporcie - procedury, na co zwrócić uwagę przy tworzeniu procedur?
7. Stypendia sportowe – jak przyznawać - omówienie procedur.
8. Kontrola nad prawidłowością przekazywania nagród i stypendiów.
9. Stypendia a dotacja.
10. Zasady funkcjonowania i powoływania Rad Sportowych
11. Inne możliwości wspierania sportu - patronaty, promocja, inicjatywa lokalna.
12. Kiedy stosować tryb pożytku a kiedy ustawę o sporcie?
13. Realizacja i rozliczanie zadań.
14. Podsumowanie. Pytania i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi, przedstawiciele samorządowych ośrodków sportu oraz klubów sportowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publ. z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2023 prowadził regularnie, dziesiątki wysoko ocenianych przez uczestników szkolenia z zakresu współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 3 kwietnia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 kwietnia 2024 r.