Podatek VAT. Istotne regulacje obowiązujące w 2022 roku dla instytucji kultury

W 2022 r. wchodzi w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na szkolenie z vat w instytucjach kultury. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas spotkania wskażemy najważniejsze zmiany w zakresie podatku VAT, które zostały wdrożone w 2021 roku i są planowane na 2022 rok - istotne z punktu widzenia jednostek kultury. Na szkoleniu zostaną również przeanalizowane aktualne problemy w rozliczeniach VAT instytucji kultury, praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie różnic pomiędzy nową strukturą JPK obowiązującą od 1.07.2021 r. a wersją obowiązującą do 30.06.2021 r. w zakresie stosowania ich w jednostkach kultury.
• Zapoznanie uczestników szkolenia z Krajowym System e-Faktur (KSeF).
• Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez JST po złożeniu nowych struktur JPK-v7M.
• Poznanie czynności opodatkowanych w jednostce kultury.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie różnic pomiędzy nową strukturą JPK obowiązującą od 1.07.2021 r. a wersją obowiązującą do 30.06.2021 r. w  zakresie stosowania ich w jednostkach kultury. Jak będzie wyglądać struktura JPK-v7M od 1 stycznia 2022 roku?:
a. podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji - najmy, dzierżawy, sprzedaż majątku, barter, sponsoring, imprezy typu koncerty, wernisaże, itp.,
b. dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja z punktu widzenia sprzedawanych towarów i usług),
c. dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy jednostką a kontrahentami innymi niż budżetowe,
d. faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT) oraz faktura uproszczona w nowym JPK_VAT, ewidencjonowanie biletów,
e. oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej), kiedy jednostka ma je zastosować?,
f. dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia w jednostce (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzne),
g. stosowanie oznaczenia VAT marża w JPK-v7M od strony ewidencji sprzedaży i zakupu w instytucji kultury.
2. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.10.2021 r. i jego zastosowanie w jednostce kultury jako wystawiającej i otrzymującej faktury:
a. co to jest KSeF i do czego ma służyć?,
b. zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawnionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
c. pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF, 
d. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej przez jednostkę kultury,
e. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
f. przechowywanie faktur ustrukturyzowanych i skutki z tym związane dla jednostki kultury jako podatnika,
g. faktury korygujące w KSeF,
h. faktura uproszczona i faktury do paragonu a KSeF,
i. faktura zaliczkowa w KSeF,
j. dostęp do faktur w KSeF.
3. Pakiet Slim VAT 2 i jego zastosowanie w instytucjach kultury – ze szczególnym omówieniem ulgi na złe długi oraz zmian w  odliczeniu VAT.
4. Kasy fiskalne i plany związane z nabyciem kontrolnym towaru/usługi przez urzędnika od 2022 roku. Co z rozporządzeniem w  sprawie zwolnień z kas, jaki będzie jego zakres od 2022 roku?
5. Co z mechanizmem podzielonej płatności w 2022 roku, jakie plany zakłada MF?
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy budżetowi i samorządowi jednostek kultury, rozliczający podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z ponad 12 letnią praktyką w zakresie audytów podatkowych i księgowych, założycielka Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, współpracująca z firmami audytorskimi, doświadczona wykładowczyni akademicka i trenerka.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub do 4 lutego 2022 r.