• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie organizacja imprez masowych. Zajęcia dedykowane są przede wszystkim pracownikom wydziałów promocji oraz zarządzania kryzysowego.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest zaprezentowanie kluczowych kwestii dotyczących zasad i procedur przygotowania wniosków o wydanie zezwolenia na organizacje imprez masowych, a także zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie trwania imprez i po ich zakończeniu. Podczas zajęć omówimy regulacje formalno-prawne w zakresie organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych, odpowiemy na najczęściej zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wydawania decyzji zezwalających na organizację imprez masowych.
• Omówienie procesu przygotowania dokumentacji w zakresie uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz czynności związanych z organizacją imprezy masowej.
• Omówienie zagadnień związanych z procesem kontroli bezpieczeństwa organizowanej imprezy masowej.
• Omówienie zagadnień z zakresu odpowiedzialności za szkody, przestępstwa i wykroczenia mających miejsce w trakcie organizowanej imprezy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie imprezy masowej:
• Uwarunkowania normatywne.
• Rodzaje imprez wyłączonych spod zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
• Definicje ustawowe.
2. Rodzaje imprez masowych:
• Imprezy artystyczno-rozrywkowe, Imprezy sportowe, Imprezy podwyższonego ryzyka.
3. Bezpieczeństwo imprezy masowej i podmioty zobowiązane do jego utrzymania:
• Obowiązki i uprawnienia organizatora imprezy masowej.
• Obowiązki i uprawnienia organu wydającego zezwolenie.
• Obowiązki i uprawnienia organów wydających opinie.
4. Procedura uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:
• Terminy w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia i konsekwencje ich niedotrzymania.
• Dokumentacja niezbędna do uzyskania zezwolenia.
• Posiłkowe stosowanie KPA do postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia na organizację imprezy masowej.
5. Jak wydać dobrą decyzję o organizacji imprezy masowej:
• Zezwolenie na organizację imprezy masowej jako decyzja administracyjna.
• Elementy konieczne decyzji administracyjnej.
• Struktura i układ decyzji administracyjnej zezwalającej na organizację imprezy masowej.
• Struktura i układ decyzji administracyjnej odmawiającej na organizację imprezy masowej.
6. Zadania kierownika do spraw bezpieczeństwa, służby informacyjnej i służby porządkowej w czasie trwania imprezy masowej:
• Wymagania formalne dla kierownika ds. Bezpieczeństwa.
• Rola i zadania służby bezpieczeństwa.
• Rola i zadnia służby informacyjnej.
7. Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej:
• Uprawnienia kontrolne organu wydającego zezwolenie.
• Uprawnienia kontrolne wojewody.
8. Odpowiedzialność za szkody w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej:
• Odpowiedzialność za szkody, których doznali uczestnicy imprezy masowej.
• Odpowiedzialność za szkody, które poniosły podmioty zabezpieczające imprezę masową.
9. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia popełnione w trakcie imprezy masowej.
10. Imprezy masowe a alkohol.
11. Aspekty umowne imprez masowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych oraz podmiotów organizujących imprezy masowe (publicznych i prywatnych) oraz wydających zezwolenia na organizacje imprez masowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, radca prawny, wieloletni dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Krakowa realizujący zadania związane z bezpieczeństwem i organizacją imprez masowych, specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 sierpnia 2022 r.