Aspekty organizacyjno-prawne instytucji kultury

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia prowadzący usystematyzuje wiedzę na temat organizacji i działalności instytucji kultury, w szczególności w aspektach zarządczych i płacowych. Omawiane zagadnienia będą poparte orzecznictwem w przedmiotowym zakresie. Prowadzący omówi także obowiązujące przepisy dotyczące nadawania, treści i zmiany statutu instytucji kultury, z uwzględnieniem szczególnych zasad opracowywania statutów dla bibliotek i muzeów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Prezentacja wybranych, kluczowych aspektów, dotyczących organizacji i działalności instytucji kultury.
 • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do poprawnego opracowania statutów oraz niezbędnych regulaminów w instytucjach kultury.
 • Poznanie orzecznictwa w przedmiotowym zakresie.
 • Możliwość konsultacji problematycznych kwestii i uzyskania odpowiedzi na zadane pytania Prowadzącemu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Tworzenie i zmiany organizacyjne, dotyczące instytucji kultury:

 1. aspekty rejestrowe – rejestr instytucji kultury:
  - znaczenie wpisu do rejestru,  odpisy z rejestru,
  - rejestr, księgi rejestrowe, akta rejestrowe,
 2. statut instytucji kultury:
  - nadawanie statutu,
  - zmiany statutu, - treść statutu,
  - szczególne zasady, dotyczące statutów bibliotek i muzeów,
 3. połączenia, podziały, likwidacje instytucji:
  - aspekt czasowy – zamiar (jego ogłoszenie),
  - aspekt rejestrowy,
  - opinie, zgody,
  - szczególne zasady, dotyczące bibliotek i muzeów,
 4. regulacja dotycząca wspólnej obsługi instytucji,

2. Aspekty reprezentacji i zarządzania instytucją:

 1. reprezentacja instytucji w obrocie prawnym – pełnomocnictwa,
 2. regulamin organizacyjny:
  - tryb nadawania regulaminu,
  - treść regulaminu,
 3. aspekty pracownicze:
  - szczególny status dyrektora,
  - pracownicy zarządzający, funkcje kierownicze,
  - stanowiska pracy,
  - zakresy obowiązków,
  - aspekty płacowe (szczególne zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury, przepisy „kominowe”),

3. Aspekty prawne działalności instytucji kultury:

a) działalność podstawowa i działalność dodatkowa,
b) szczególna regulacja działalności bibliotek,
c) szczególna regulacja działalności muzeów,
d) działalność instytucji a działalność gospodarcza,
e) odniesienia statutowe działalności instytucji,

4. Przegląd wybranych orzeczeń sądowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji kultury, pracownicy urzędów gmin i starostw (wydziałów zajmujących się kulturą) nadzorujący funkcjonowanie jednostek kultury na swoim terenie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym. Wykładowca (trener) z zakresu m. in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności z zakresu działalności projektowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl
do 3 grudnia 2021 r.