Wydawanie zaświadczeń za pracę w gospodarstwie rolnym

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Wydawanie zaświadczeń za pracę w gospodarstwie rolnym jest tematem, wywołującym problemy i niejasności w jst. Często osoby, wydające te zaświadczenia zastanawiają się czy dopełniły należycie swych obowiązków, czy prawidłowo zbadały dowody, przesłuchały świadków, właściwie wydały decyzję. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy kwestie dotyczące wydawania zaświadczeń za pracę w gospodarstwie rolnym wraz z przedstawieniem aktualnego orzecznictwa. Ponadto prowadząca przedstawi problematykę wydawania przez wójta/ burmistrza czy prezydenta miasta poświadczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia:

  • Zaznajomimy uczestników z instytucją zaświadczenia i poświadczenia.
  • Zaprezentujemy regulacje prawne dotyczące wydawania zaświadczeń.
  • Przedstawimy obowiązki jst dotyczące problematyki wydawania zaświadczeń za pracę w gospodarstwie rolnym.
  • Wskażemy jak przeprowadzić postępowanie wyjaśniające dotyczące wydawania zaświadczeń.
  • Omówimy etapy postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń – dokładne zapoznanie z poszczególnymi elementami procesu wydawania zaświadczenia, co może przełożyć się na skuteczność prowadzonych postępowań dotyczących wydawania zaświadczeń.
  • Wskażemy jakie są wymogi formalne poświadczenia, kiedy można je sporządzić a kiedy odmówić?
  • Przedstawimy najnowsze orzecznictwo w sprawach wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym. 
zwiń
rozwiń
Program

1. Akty prawne regulujące tematykę zaświadczeń za pracę w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
2. Podstawy wydania zaświadczenia stwierdzającego czas pracy osoby w gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
3. Postępowanie wyjaśniające przed wydaniem zaświadczenia - obowiązki urzędu gminy w sprawie dot. stwierdzenia pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
4. Kryteria oceny dowodów potwierdzających wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie rolnym :

  • wykonywanie pracy o charakterze stałym w gospodarstwie rolnym,
  • pojęcie wykonywania pracy o charakterze stałym w gospodarstwie rolnym.

5. Brak w organie dokumentów, uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy zainteresowanej osoby w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
6. Dowód z zeznań świadków, jako dowód w sprawie - wymagania, zasady dopuszczenia i przeprowadzenia tego dowodu, jak też wskazanie faktów, które mają zostać stwierdzone tym dowodem.
7. Poświadczanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta faktu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na okres co najmniej 10 lat (na potrzeby ubezpieczenia społecznego rolników).
8. Poświadczanie przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej.
9. Omówienie wybranego orzecznictwa związanego z tematyką wydawania zaświadczeń za pracę w gospodarstwie rolnym.
10. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin (powiatów, województw) w szczególności wydziałów lub jednostek pracujących z zaświadczeniami, wydający je lub pracujący w oparciu o nie, wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokat, praktyk, prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, świadcząc pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak też klientów instytucjonalnych, członek pozaetatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prowadzi szkolenia z tematyki postępowania administracyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów, stosowania przepisów prawnych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.mistia.org.pl do 22 listopada 2021 r.