• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wybrane aspekty procesu administracyjnego

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Celem spotkania jest przedstawienie wybranych zagadnień uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego. Są to zagadnienia budzące wątpliwości lub niejednolicie interpretowane. Z tego względu podczas zajęć prezentowane będzie najnowsze orzecznictwo i poglądy doktryny.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Pisemność postępowania w rozumieniu K.p.a. i ustawy o doręczeniach administracyjnych.
2. Terminy wszczęcia i zakończenia postępowania.
3. Konsekwencje niedochowania terminu: ponaglenie, kary pieniężne, grzywny.
4. Doręczenia pism.
5. Administracyjne kary pieniężne.
6. Zmiany, sprostowanie, uzupełnienie decyzji.
7. Wydawanie zaświadczeń.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Sekretarzy

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Sekretarzy

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie oraz dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74.

Cena udziału: 519 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 185 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 16 sierpnia 2022 r.