Nowe przepisy rozporządzenia w sprawie warunków techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. i wejściem w życie od 21 września br. przepisów wykonawczych określających warunki techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych, proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy nowe regulacje prawne i ogólne wymogi funkcjonalno-techniczne. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do urzędników, którzy muszą zaznajomić się z przepisami na potrzeby zarządzania drogami publicznymi i właściwie je interpretować. Na zajęciach przedstawimy kwestie prawne wynikające z nowego Rozporządzenia i skupimy się na ich interpretacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

· Omówienie zmian, jakie od września 2022 roku nastąpią w ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie wykonawcze określające przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych.

· Przegląd znowelizowanych przepisów dotyczących projektowania, budowy i utrzymania dróg publicznych wraz z komentarzem odnoszącym się do stanu dotychczasowego i potrzeb praktycznych z dziedziny zarządzania drogami publicznymi.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w ustawie o drogach publicznych: 
• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1783).
• Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1768).
2. Nowe rozporządzenie:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).
3. Definicje pojęć: 
• Droga. 
• Pas drogowy.
• Pojęcie części drogi.
4. Podstawowe warunki - elementy drogi:
• Klasyfikacja dróg, prędkość do projektowania oraz pojazdy miarodajne.
• Części drogi.
• Budowle ziemne.
• Nawierzchnie.
• Skrajnia.
• Urządzenia drogi.
• Urządzenia obce.
• Drogowe obiekty inżynierskie.
• Widoczność.
5. Warunki techniczne użytkowania dróg publicznych:
• Procesy całorocznego utrzymania bieżącego oraz utrzymania długoterminowego.
• Pomiary i analizy ruchu drogowego.
• Ocena stanu technicznego, przydatności do użytkowania oraz estetyki drogi.
6. Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zarządów dróg, gmin, starostw, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich zajmujący się obsługą prawną kwestii dotyczących dróg publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy, współautor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, inwestycji budowlanych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 3 października 2022 r.