• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sporządzanie korekt do ZUS w Płatniku

Program i formularz zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dedykowanym przede wszystkim pracownikom wydziałów kadr i płac, z zakresu zasad korekt dokumentacji płacowych i ich konsekwencji dla rozliczeń z ZUS.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami skutkującymi konieczność sporządzania korekt deklaracji do ZUS, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wobec ZUS, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z: najczęściej popełnianymi błędami w zakresie sporządzania korekt deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych i sposobami na prawidłowe, zgodne z prawem dokonanie korekty deklaracji ZUS oraz procedurami obowiązującymi w zakresie sporządzania korekt wobec ZUS.
Uczestnik proponowanego przez nas szkolenia ma możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi rozwiązaniami w zakresie korygowania deklaracji ZUS. Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę. Omawiane podczas zajęć zagadnienia prawne poparte są licznymi przykładami dla zobrazowania omawianych treści.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z korygowaniem dokumentów i rozliczaniem składek w programie Płatnik.
• Omówienie najczęściej popełnianych błędów związanych z korektą dokumentacji wobec ZUS oraz wskazywanie praktycznych rozwiązań prawidłowego sporządzania korekt deklaracji ZUS.
• Poznanie zasad prawidłowego sporządzania deklaracji korygujących do ZUS, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.
• Utrwalenie wiedzy związanej z korektami deklaracji ZUS, a także zapoznanie z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego sporządzania korekt.
• Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział jak prawidłowo dokonywać korekt deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS. Pozna procedury obowiązujące przy sporządzaniu korekt deklaracji do ZUS. Zrozumie na czym polegają zasady korygowania dokumentów wobec ZUS. Otrzyma praktyczne wskazówki do prawidłowego korygowania deklaracji ZUS.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak często aktualizować bazę danych płatnika i kartotek ubezpieczonych?
2. Czy należy dokonywać zmian danych identyfikacyjnych ubezpieczonych?
3. Jak dokonywać zmian w danych ubezpieczonych?
4. Jak tworzyć dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe? Jak importować dokumenty z programu kadrowo – płacowego?
5. Jak wysyłać dokumenty do ZUS? Na co zwracać uwagę przy wysyłce dokumentów?
6. Jak wykazywać kody zawodów w Płatniku?
7. Czy w przypadku zmiany stanowiska pracy należy zgłosić tą informację do ZUS?
8. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku nadpłaty składek do ZUS?
9. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku niedopłaty składek do ZUS?
10. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
11. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę?
12. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku nadpłaconego zasiłku?
13. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku niedopłaty zasiłku?
14. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
15. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
16. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika?
17. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku wpłynięcia zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty?
18. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów płac i kadr. Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania korekt deklaracji wobec ZUS, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk – od 23 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 maja 2023 r.