• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Kadr: Oceny okresowe pracowników samorządowych – aspekty prawne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Obowiązek dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych został określony w ustawie o pracownikach samorządowych. Czy dopuszczalne jest ocenianie wszystkich pracowników w taki sam sposób i na taką samą ocenę? Jaki jest cel oceniania pracowników i czy ocena ma / powinna mieć praktyczne znaczenie?
• Podczas spotkania:
- Omówimy wymogi formalne dokonywania ocen okresowych, określone w ustawie o pracownikach samorządowych oraz formalny przebieg oceniania pracowników.
- Zaprezentujemy również kwestie związane z dopuszczalnością kwestionowania przez pracownika dokonanej oceny oraz skutki dla pracodawcy przeprowadzenia oceny z naruszeniem przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, wewnętrznych przepisów prawa oraz innych przepisów prawa m.in. dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.
- Przeanalizujemy także zagadnienia ocen pracowników samorządowych w związku z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli w omawianym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Oceny okresowe pracowników samorządowych – wymogi formalne
- Podstawy prawne dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych.
- Cel dokonywania oceny okresowej i jej znaczenie w praktyce.  
- Kto podlega ocenie okresowej.
- Kto dokonuje oceny okresowej pracownika samorządowego.
- Termin dokonywania ocen.
- Termin na dokonanie oceny w przypadku nieobecności pracowników w pracy (nieobecności długotrwałe, nieobecności krótkotrwałe wynikające z czasowej niezdolności do pracy).  
- Zakres przedmiotowy oceny.
- Formalny przebieg oceny – doręczanie oceny.
- Termin na odwołanie od oceny – wymogi formalne odwołania.
- Termin rozpatrzenia odwołania – wymogi formalne związane z rozpatrywaniem odwołania.
- Dokonywanie ponownej oceny – wymogi formalne, terminy.
- Dopuszczalność odwołania się pracownika od oceny.
- Wypowiedzenie umowy o pracę jako skutek ponownej negatywnej oceny – odwołanie do sądu i dopuszczalność kwestionowania poprawności dokonania oceny.
• Oceny okresowe a przepisy o równym traktowaniu w zatrudnieniu
- W jaki sposób może dojść do naruszenia przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu przy dokonywaniu oceny okresowej.
- Uprawnienia pracownika w przypadku naruszenia przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu przy dokonywaniu oceny okresowej.
- Skutki dla pracodawcy w przypadku naruszenia przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu przy dokonywaniu oceny okresowej.
• Kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotycząca ocen okresowych pracowników samorządowych.
- Zagadnienia objęte kontrolą NIK w zakresie ocen okresowych pracowników samorządowych.
- Sankcje dla pracodawców samorządowych w przypadku naruszenia przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.
• Podsumowanie. Odpowiedzi na pytania Uczestników.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy przygotowała ponad 600 opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy i Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy FRDL im. Jerzego Regulskiego. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, a także ośrodkami zamiejscowymi Akademii, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 639 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 10 czerwca 2024 r.