Rozdziały usługowe oraz podmiotowe w najnowszych wyjaśnieniach. Zakres wydatków oraz kwestia dochodów. Zasady ujmowania i rozliczania

Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostaną przekazane aktualne informacje na temat zmian, które wejdą od 1 stycznia 2022 r., a dotyczą nowych zasad rozliczania wydatków oraz dochodów na poziomie rozdziałów podmiotowych oraz przedmiotowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków bieżących oraz inwestycyjnych. Szkolenie prowadzone będzie przez cenionego specjalistę i eksperta w zakresie finansów publicznych, doradzającego praktyczne i sprawdzone rozwiązania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

- Zapoznanie się z praktycznymi aspektami dotyczącymi procesu rozliczeń wydatków oraz dochodów w 2022 roku. 

- Przekazanie informacji nt. prowadzenia nowych oraz modyfikacji istniejących podziałek rozdziałowych, aktualnych problemów praktyki samorządu w zakresie doboru prawidłowej klasyfikacji dla dochodu oraz wydatku, wskazanie w jaki sposób rozliczać wydatki inwestycyjne.

- Nabycie praktycznej wiedzy niezbędnej do prawidłowego wypełniania nałożonych obowiązków.
- Dodatkowo uczestnicy będą mogli na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematyki szkolenia oraz będą mieli możliwość konsultacji kwestii problemowych podczas szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wydatki bieżące rozliczane na poziomie rozdziału podmiotowego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych,
b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi, wykonywanymi na rzecz całej jednostki),
d) zakup energii elektrycznej i cieplnej,
e) zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki,
f) materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp.,
g) pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne,
h) wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
i) szkolenia pracowników,
j) remonty bieżące,
k) inne związane ze stanowiskami pracy.
2. Wydatki inwestycyjne rozliczane na poziomie rozdziału podmiotowego a kwestia art.236 ustawy o finansach publicznych:
- paragraf 605,
- paragraf 606.
3. Wydatki bieżące rozliczane w rozdziale usługowym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych,
b) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi, wykonywanymi na rzecz całej jednostki),
c) zakup energii elektrycznej i cieplnej,
d) zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki,
e) materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp.,
f) pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne,
g) wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
h) szkolenia pracowników,
i) remonty bieżące,
j) inne związane ze stanowiskami pracy,
k) pozostałe wydatki bieżące – 421,430,443,427 itd

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych, odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki finansowej w jednostce, w tym za sprawozdawczość oraz rozliczania objęte tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych. Współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno - finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: Ministerstw, Urzędów Marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 25 listopada 2021 r.