• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne zasady przeprowadzania inwentaryzacji w jsfp

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące prawidłowego przeprowadzenia, rozliczenia i dokumentowanie inwentaryzacji w jednostkach samorządu terytorialnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym zasad prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania inwentaryzacji w roku 2022/2023 w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności jst i ich jednostkach podległych. Prowadząca przedstawi kwestie związane z praktycznymi aspektami przygotowania oraz przeprowadzania inwentaryzacji tj. metodami inwentaryzacji, sposobem organizacji, przebiegiem, terminami, właściwym jej dokumentowaniem czy ewidencji księgowej. Omówimy także zasady inwentaryzacji drogą potwierdzenia sald oraz w drodze weryfikacji. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi także identyfikację błędów, popełnianych na poszczególnych etapach inwentaryzacji oraz poznanie sposobów ich zapobiegania i rozwiązywania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych z uwzględnieniem specyfiki inwentaryzacji przy funkcjonowaniu jsfp.
  • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek, jak prawidłowo i szybko wykryć nieprawidłowości w inwentaryzacji, w szczególności w spisie z natury, by uniknąć błędów i nieprawidłowości.
  • Poznanie odpowiedzialności i wskazanie konsekwencji za nieprawidłowości, które wynikną w trakcie prowadzenia inwentaryzacji.
  • Omówienie najczęstszych problemów i wątpliwości z zakresu inwentaryzacji.
  • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne inwentaryzacji.
2. Istota i zadania inwentaryzacji.
3. Rodzaje inwentaryzacji.
4. Metody inwentaryzacji.
5. Terminy inwentaryzacji.
6. Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.
7. Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.
8. Instrukcja inwentaryzacyjna.
9. Etapy inwentaryzacji.
10. Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.
11. Przygotowanie inwentaryzacji.
12. Specyfika inwentaryzacji przy funkcjonowaniu centrum usług wspólnych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek (wójtowie, burmistrzowie, członkowie zarządów, kierownicy jednostek organizacyjnych jst), skarbnicy, główni księgowi jednostek, pracownicy księgowości oraz pracownicy merytoryczni, wykonujący obowiązki w ramach inwentaryzacji oraz gospodarowania majątkiem jednostki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 listopada 2022 r.