Kurs: Skarbnik Jednostki Samorządu Terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

Kurs odbędzie się w dniach 6, 10, 13, 20, 25, 26, 27 października 2022 r.. Zajęcia w godzinach 9:00-15:00 każdego dnia.

Zapraszamy Państwa na kompleksowy kurs przygotowujący do roli skarbnika w Jednostce Samorządu Terytorialnego. Zajęcia będą trwały 7 dni roboczych, poprowadzi je siedmiu ekspertów z różnych dziedzin. Kurs zakończy się egzaminem sprawdzającym, a uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty.
Nasz kurs to aż 7 dni zajęć, które pozwolą na usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w kluczowych obszarach odpowiedzialności skarbnika JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Pracujesz na stanowisku Skarbnika w jst od niedawna lub planujesz zostać Skarbnikiem? Chcesz zwiększyć swoje kompetencje?
Zapraszamy do udziału w 7 dniowym kursie (56 godzin dydaktycznych zajęć), który umożliwi poznanie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy Skarbnikom, ich zastępcom czy osobom przygotowującym się do roli Skarbnika w samorządzie.

Kurs zakończy się testem weryfikującym zdobytą wiedzę.

Kolejna edycja kursu dl Skarbników planowana jest na marzec 2023 roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Skarbnik gminy jest jednocześnie głównym księgowym, koordynatorem budżetu, osobą wykonującą wszelkie prace związane z przygotowaniem, realizacją i kontrolą wykonania budżetu gminy/miasta/powiatu oraz kierownikiem zespołu finansowego w jednostce. Zapraszamy Państwa do udziału w kompleksowym kursie, przygotowującym do roli Skarbnika w jst. Podczas zajęć przedstawione zostaną praktyczne informacje i aktualne przepisy, stanowiące kompendium wiedzy przekazywanej przez praktyków, trenerów z wieloletnim doświadczeniem, znających specyfikę samorządu „od podszewki”. Wiedza ta jest niezbędna do prawidłowego i należytego wykonywania funkcji Skarbnika jst. W ciągu siedmiu dni zajęć omówimy zagadnienia dotyczące:
• praw i obowiązków Skarbnika,
• upoważnień i pełnomocnictw,
• dyscypliny finansów publicznych,
• zasad klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej,
• projektowania i zarządzania (w tym realizacji budżetu) oraz aktualizacji WPF,
• przeprowadzenia inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg rachunkowych, podatków lokalnych oraz egzekucji administracyjnej,
• podatku VAT.

Podsumowując, uczestnicząc w naszym kursie uzyskają Państwo:
• 7 dni intensywnych spotkań szkoleniowych, prowadzonych przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów,
• integrację środowiska przedstawicieli jsfp,
• wymianę dobrych praktyk i sprawdzonych sposobów działania,
• zajęcia prowadzone przez wieloletnich ekspertów i praktyków,
• kompleksowe przygotowanie do pracy, uzupełnienie informacji, analizę trudnych i problemowych przepisów, wskazanie niejasności i zaproponowanie konkretnych rozwiązań.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I: 06/10/2022
Skarbnik gminy/miasta/powiatu. Zadania i obowiązki. Jak wygląda praca Skarbnika? Rola Skarbnika w jednostce
Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie funkcjonowania służb finansowych jsfp. Dyscyplina finansów publicznych

Dzień II: 10/10/2022
Prawidłowe klasyfikowanie dochodów i wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych
Dzień III: 13/10/2022
Praktyczne aspekty procesu zamknięcia roku, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania ewidencji i rozliczenia środków trwałych i procesu przeprowadzania inwentaryzacji oraz przygotowania sprawozdań finansowych w księgach organu i urzędu jst
Dzień IV: 20/10/2022
Uchwała budżetowa (na przykładzie uchwały na 2023 rok) i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
Dzień V: 25/10/2022
Podatki i opłaty lokalne. Rachunkowości i egzekucja podatków i opłat lokalnych
Dzień VI: 26/10/2022
Podatek od towarów i usług (VAT) w jst
Dzień VII 27/10/2022
Zarządzanie efektywnym zespołem z wykorzystaniem technik delegowania zadań, zarządzania czasem i stresem

zwiń
rozwiń
Adresaci

Nowo powołani Skarbnicy, osoby pełniące obowiązki Skarbnika, osoby przewidziane do pełnienia roli Skarbnika, zastępcy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Skarbnik Gminy Tomaszów Mazowiecki, Członek Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Przewodnicząca Forum Skarbników Województwa Łódzkiego, działającego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowym w Łodzi. (Dzień I)
Trener 2 - Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL. (Dzień  I)

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 2799 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 września 2022 r.