• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem najnowszej zmiany z 2022 roku. Wybrane problemy

Zapraszamy na szkolenie, którego tematem będzie klasyfikacja budżetowa po wprowadzeniu ostatnich zmian. Podczas szkolenie omówione zostaną kluczowe z punktu widzenia finansów jst paragrafy klasyfikacji, a także najczęściej popełniane błędy.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej, wprowadzone lipcowym rozporządzeniem, w zakresie między innymi nowych paragrafów dochodowych i wydatkowych związanych z pomocą Ukrainie, jak również z „Polskim Ładem”. Ponadto, przeanalizujemy obowiązek jaki wynika z nowych regulacji dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dostosowania uchwał budżetowych w roku 2022. Podczas omawiania zagadnień, prowadząca wskaże także najczęściej popełniane błędy w kwalifikacji budżetowej, zarówno w jst, jak i w jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu klasyfikacji budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej z 15 lipca 2022 r.
• Poznanie zasad prawidłowego klasyfikowania dochodów i wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych.
• Podniesienie kwalifikacji osób, które zajmują się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w 2022 r.
• Omówienie najczęstszych problemów związanych ze stosowaniem podziałek klasyfikacji budżetowej.
• Możliwość weryfikacji wiedzy i praktycznych umiejętności w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
2. Omówienie zmian z 2022 r. w klasyfikacji budżetowej m.in.:

• obowiązujące z mocą od 1 stycznia 2022 r.; obowiązujące z mocą od 24 lutego 2022 r.;
• które mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2023;
• nowe brzmienie rozdziałów czy też objaśnień do rozdziałów;
• nowe paragrafy dochodów m.in. związane z pomocą Ukrainie, jak również z „Polskim Ładem”;
• nowe paragrafy wydatków m.in. związane z pomocą Ukrainie, jak również z „Polskim Ładem” oraz RFIL.
3. Obowiązek dostosowania uchwał budżetowych JST za rok 2022 r. w zakresie wprowadzonych zmian w klasyfikacji.
4. Rozdziały usługowe, rozdziały podmiotowe:

• SMUP, a utrzymanie stanowiska pracy;
• formularz Z-JST.
5. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:
• klasyfikowanie dochodów: § 063, § 064; § 080; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 217, § 231-233, § 269, § 271, § 299, § 635, § 661-663, § 668.
• klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz § 303;
• klasyfikowanie wydatków do § 419;
• klasyfikowaniu wydatków do § 441, § 442 w związku z § 470;
• klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;
• wykonanie § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
• kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie?
• jak należy stosować i kiedy § 492, § 615 oraz § 804?
• klasyfikacja wydatków w § 231-233, § 272-273, § 656, § 657, § 658; § 661-663;
• jakie przychody i kiedy stosujemy § 905; § 906?
6. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi i pracownicy służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych - jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była także pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 sierpnia 2022 r.