• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kalkulacja współczynnika i prewspółczynnika VAT dla: urzędu, obsługującego jst, jednostki budżetowej i zakładu budżetowego. Zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 3

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego wskażemy jak w sposób prawidłowy wyliczyć proporcję VAT i korektę roczną, bazując na konkretnych przykładach. Przeanalizujemy aktualną praktykę organów podatkowych oraz orzecznictwo polskich sądów administracyjnych w kontekście kalkulacji wskaźników VAT dla jst m.in. kwestię uwzględniania w kalkulacji proporcji VAT na dostawy nieruchomości, obrotów z tytułu aportów czy kwestię rodzajów dotacji, wyłączanych z dochodów wykonanych. Przedstawimy planowane zmiany przepisów dotyczące kalkulacji proporcji VAT i korekty rocznej w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3. Szkolenie będzie miało przede wszystkim wymiar praktyczny – krok po kroku zostanie omówiona metodologia kalkulacji poszczególnych proporcji wraz z podaniem przykładów liczbowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu rozliczeń podatku VAT.
  • Omówienie i poznanie okoliczności, w jakich należy stosować dany rodzaj wskaźnika VAT, a także w jaki sposób wyliczyć proporcję i pre-proporcję VAT - osobno dla urzędu obsługującego jst, osobno dla jednostki budżetowej i zakładu budżetowego - mając na uwadze również planowane zmiany przepisów w tym zakresie.
  • Poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości oraz sposobów ich wyeliminowania.
  • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, rozwianie wątpliwości z zakresu stosowania przepisów i praktyki dotyczącej rozliczeń podatku VAT.
zwiń
rozwiń
Program

I. Założenia ogólne:
1. Prawo do odliczenia VAT.
2. Prawo do odliczenia części VAT.
3. Kiedy stosujemy współczynnik, kiedy stosujemy prewspółczynnik, a kiedy stosujemy obie proporcje łącznie?
II. Współczynnik VAT:
1. Kalkulacja współczynnika VAT – wzór.
2. Czym jest obrót?
3. Wyłączenia w kalkulacji współczynnika VAT i sposób zaokrąglenia proporcji.
4. Szacowanie współczynnika VAT.
5. Przykłady zastosowania współczynnika VAT w praktyce – omówienie przykładów.
III. Prewspółczynnik VAT dla jednostki budżetowej:
1. Kalkulacja prewspółczynika VAT dla jednostki budżetowej – wzór.
2. Dochody wykonane jednostki budżetowej.
3. Wyłączenia w kalkulacji prewspółczynnika VAT dla jednostki budżetowej i sposób zaokrąglenia proporcji.
4. Przykłady zastosowania prewspółczynnika VAT dla jednostki budżetowej w praktyce - omówienie przykładów.
IV. Prewspółczynnik VAT dla urzędu, obsługującego jst:
1. Kalkulacja prewspółczynika VAT dla urzędu, obsługującego jst – wzór.
2. Dochody wykonane urzędu, obsługującego jst.
3. Wyłączenia w kalkulacji prewspółczynnika VAT dla urzędu, obsługującego jst i sposób zaokrąglenia proporcji.
4. Przykłady zastosowania prewspółczynnika VAT dla urzędu ,obsługującego jst w praktyce – omówienie przykładów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi oraz pracownicy służb finansowo-księgowych jst, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych jst.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego (z tzw. Wielkiej Czwórki). Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Jest wykładowcą Stowarzyszenia Księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 4 sierpnia 2022 r.