Fundusz Polski Ład: program inwestycji strategicznych – kwestie budżetowe

Formuła stacjonarna została odwołana. W szkoleniu można wziąć udział wyłącznie online poprzez aplikację ZOOM. Więcej informacji o formule online znajdziecie Państwo TUTAJ

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną zasady wnioskowania o środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z uwzględnieniem aspektów praktycznych dotyczących realizacji dofinansowywanych zadań. Ponadto zostaną zaprezentowane przykłady dotyczące planowania wydatków budżetowych, ujęcia w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej zadań w powiązaniu z przygotowywanymi postępowaniami w sprawie udzielenia zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznymi aspektami składania i realizacji wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy oraz przykładami ich ujęcia w budżecie i wpf. Uzyskanie wiedzy czy można łączyć w budżecie i wpf uzyskane środki z innymi środkami publicznymi.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – założenia programu.
 2. Warunki naboru wniosków.
 3. Promesa wstępna jako podstawa ujęcia zadania w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego:
  • etapowanie inwestycji,
  • klasyfikacja budżetowa,
  • określenie dochodów i wydatków budżetowych na inwestycję.
 4. Wartość inwestycji dofinansowanej z Programu, a wartość wydatków planowanych na realizację zadania.
 5. Zasady dotyczące otrzymanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 6. Umowa z wykonawcą na realizację inwestycji:
  • warunki zawarcia umowy,
  • płatności na rzecz wykonawcy za wykonane roboty, dostawy.
 7. Wypłata środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
 8. Łączenie środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z innymi środkami publicznymi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy i pracownicy wydziałów finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik RIO w Kielcach, obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, trener od wielu lat współpracująca z ośrodkami FRDL, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwa kawowa i lunch.
Cena 499 PLN netto/os.

Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena udziału w szkoleniu wynosi 359 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu online – prosimy kliknąć w poniższy przycisk zobacz więcej.