• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

CEIDG - aktualny stan prawny oraz projektowane zmiany ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obcokrajowców

Program i formularz zgłoszenia

Cena: 455 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 31 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie online dotyczące CEIDG. Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z aktualnymi przepisami w zakresie wpisów do działalności gospodarczej tzw. konstytucji biznesu.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawodawca proponuje kolejne zmiany ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy m. in. zasady rejestracji działalności gospodarczej oraz rejestracji spółek cywilnych. W celu prawidłowego wykonywania zadań, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy planowane zmiany ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz aktualne zagadnienia dotyczące bieżącej rejestracji działalności gospodarczej.

Zajęcia poprowadzi ekspert - praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, pracujący z CEIDG i szkolący z jego funkcjonalności od początku istnienia systemu, wysoko oceniany za formę przekazywania treści oraz dzielenie się licznymi przykładami, pochodzącymi ze swojego doświadczenia zawodowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie praktycznych umiejętności związanych z poprawnym wpisem do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego, dokonywaniem zgłoszeń do ZUS, w sytuacji rejestracji działalności, zmianą danych, zawieszeniem, wznowieniem, zaprzestaniem działalności gospodarczej.
  • Analiza nowej wersji wniosku, obowiązującego od 18 stycznia br.
  • Nabycie umiejętności, które pomogą zweryfikować dokumenty, które potwierdzają status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek dotyczących uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.
  • Ugruntowanie wiedzy związanej z prawidłowym stosowaniem przepisów o CEIDG w praktyce.
  • Zwrócenie uwagi na kwestie, które budzą wątpliwości, otrzymanie wskazówek i podpowiedzi, jak postępować w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
zwiń
rozwiń
Program

1. Projektowane zmiany ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

2. Uproszczenie procesu rejestracji spółki cywilnej, publikacja informacji o spółce cywilnej w CEIDG.

3. Rejestracja w CEIDG on-line, rezygnacja z formy papierowej wniosku.

4. Zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy w świetle przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5. Weryfikacja dokumentów potwierdzających status cudzoziemców w odniesieniu do przesłanek zawartych w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP.

6. Formularz CEIDG-1 (nowa wersja wniosku).

7. Działalność nierejestrowa.

8. Dane ewidencyjne przedsiębiorcy i dane informacyjne o przedsiębiorcy.

9. Dane adresowe wpisywane do CEIDG.

10. Zasady przy zawieszaniu, wznawianiu i zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

11. Zasady zgłaszania zmian danych wpisywanych do CEIDG.

12. Udostępnianie w CEIDG informacji o udzielonych przez przedsiębiorców pełnomocnictwach oraz ustanowionych prokurentach.

13. Zgłaszanie informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej.

14. Zmiana wpisu wykreślonego.

15. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

16. Powołanie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę, powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.

17. Wpis do CEIDG w zakresie danych zarządcy sukcesyjnego.

18. Ujawnianie informacji w CEIDG związanych z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego.

19. Przesłanki niepoprawności wniosków, wezwania do skorygowania lub uzupełnienia wniosku.

20. Informacje wpisywane do CEIDG z urzędu.

21. Wpisy podlegające wykreśleniu z urzędu, wpisy podlegające wykreśleniu w drodze czynności materialno-technicznej.

22. Sprostowanie wpisu w CEIDG.

23. Wprowadzanie do CEIDG informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej wykonywanej w różnych formach (indywidualnie i w ramach spółek cywilnych).

24. Przyjmowanie wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, zajmujący się ewidencją działalności gospodarczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert i doświadczony praktyk, od 17 lat zajmuje się tematyką dotyczącą ewidencji działalności gospodarczej. Przez wiele lat był kierownikiem referatu informacji i obsługi przedsiębiorców urzędu miasta, obecnie zastępca dyrektora wydziału, któremu podlega CEIDG. Od ponad 13 lat przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń związanych z tematyką Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 455 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 31 stycznia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 lutego 2024 r.