Jednostki samorządu terytorialnego (JST) jako właściciel szpitali funkcjonujących w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) napotykają na rozliczne problemy związane z działalnością swoich szpitali. Jednym z takich problemów są ich wciąż rosnące zobowiązania. Więcej w analizie dr hab. Jacka Klicha, prof. UEK pt. JST w roli właścicieli szpitali działających w formie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w kontekście projektowanej ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitali.

Nr analizy: 15/2022.