Projekty zrealizowane

Obszar tematyczny projektu/słowa klucze:  Młodzież, Rozwój kompetencji społecznych, Osoby młode na rynku pracy, Instytucja kontraktująca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Źródło finansowania: Projekt finansowany w ramach programu POWER 2014-2020, Numer i nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Wartość projektu: 799 860,00 zł Dofinansowanie: 774 660,00 zł Wkład funduszy Europejskich: 85% Realizator  projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego…
Małopolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
MŁODZIEŻOWE
Projekty
Krajowy projekt przykładowy
Małopolskie
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Małopolskie
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE