Projekty zrealizowane

Obszar tem­aty­czny pro­jek­tu: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa / 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Insty­tuc­ja kontraktująca/sponsor: Min­is­terst­wo Cyfryzacji Centrum Projektów Polska Cyfrowa Lid­er pro­jek­tu: FRDL MIS­T­iA Part­ner pro­jek­tu: Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM” Typ projektu: Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury w zakresie podnoszenia…
Małopolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
KOMPETENCJE CYFROWE
Projekty
Obszar tematyczny projektu/słowa klucze:  Młodzież, Rozwój kompetencji społecznych, Osoby młode na rynku pracy, Instytucja kontraktująca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Źródło finansowania: Projekt finansowany w ramach programu POWER 2014-2020, Numer i nazwa Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Wartość projektu: 799 860,00 zł Dofinansowanie: 774 660,00 zł Wkład funduszy Europejskich: 85% Realizator  projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego…
Małopolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
MŁODZIEŻOWE
Projekty
Krajowy projekt przykładowy
Małopolskie
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Małopolskie
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE