Projekty zrealizowane

Tytuł: MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Małopolska Zachodnia Obszar tematyczny: Ekonomia Społeczna Instytucja kontraktująca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Program:  Projekt „MOWES– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3…
Małopolskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Tytuł: MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Krakowski Obszar Metropolitalny Obszar tematyczny: Ekonomia Społeczna Instytucja kontraktująca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Program:  Projekt „MOWES– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny…
Małopolskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Czechy
Hiszpania
Irlandia
Łotwa
Niemcy
Portugalia
Włochy
Zrealizowany
INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Projekty
Małopolskie
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Małopolskie
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Projekty
Małopolskie
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Projekty